Sa oled siin

Viimatised täiendused riigihangete registris

1. Karistusregistri päringu täiendus alates 26.02.2018

  

Riigihangete registri kaudu saab hankija kontrollida juriidilisest isikust taotleja ja pakkuja keskkonna-, sotsiaal- ja tööõiguse rikkumiste olemasolu. Tegemist on riigihangete seaduse § 95 lõike 4 punktis 2 sätestatud vabatahtlike kõrvaldamise alustega, mis tähendab, et taotleja/pakkuja kõrvaldamine sellise alusel olemasolul on hankija kaalutlusotsus.

Päring ei hõlma karistusi FIE-dest või eraisikutest taotlejate ja pakkujate kohta. Päringusse lisatud süütegude koosseisu nimekirja koostas Rahandusministeerium asjaomaste ministeeriumide ettepanekute alusel.

PS! Eeldatavalt jõuab aprillis 2018 hankijateni ka nõukogu liikmete päring äriregistrist ja nende osas karistusregistri päring.

2.  Registri täiendused alates 22.03.2018

 

2.1. Vastavalt RHS § 77 lg 1 koostab hankija riigihanke alusdokumendid ja teeb need ettevõtjatele hankemenetluse algamisest arvates elektrooniliselt piiranguteta tasuta kättesaadavaks.  Kuni 31.08.2017 kehtinud seaduses oli võimalik hankedokumendid koostada taotluste esitamise tähtpäevaks. 

Registris on seetõttu tehtud täiendused 2-etapilistes hangetes:

• Hanke teate salvestamise juurde on lisatud kontroll, et 2-etapilistel e-menetlustel on vastavustingmused ja maksumuse vorm salvestatud hankedokumendina;
• Vastavustingimuste või maksumuse vormi hankedokumendina salvestamisel ei märgi register  dokumente vaikimisi nähtavaks "eelistatud pakkujale". 

PS! Väljakuulutataval hankel on ka hindamiskriteeriumid hanketeatel kohustuslik väli. Juhime ka tähelepanu, et hankija võib muuta hanketeadet või muid riigihanke alusdokumente piiratud hankemenetluses, konkurentsipõhises läbirääkimistega hankemenetluses, võistlevas dialoogis ja innovatsioonipartnerluses vaid enne taotluste esitamise tähtpäeva (RHS § 81 lg 1).

2.2. Hanketeatel lepingu kestuse märkimisel on nüüd lubatud sisestada kas ainult lepingu algus- või lõppkuupäev. Eelnevalt pidi märkima nii algus- kui lõppkuupäeva.

2.3. Avaliku sektori sotsiaal- ja eriteenuste (SE) hanketeate TV 21, võrgustiku sektori SE hanketeate TV22 ja mõlema sektori SE kontsessiooni alustavale  eelteate TV 23 punkti III.1.4) „Objektiivse osalemiseeskirjad ja –kriteeriumid“ ei kandu kvalifitseerimistingimuste töölehel hankija poolt sisestatud tingimused. Register täidab välja vaikimisi lausega "Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused".  Välja on võimalik hankijal teate peal muuta. Välja maht on kuni 1000 tähemärki.

2.4. Selguse huvides on muudetud hanketeadete vormidel VI.4) ploki pealkirja sõnastust – eelneva “Läbivaatamise kord” asemel kuvatakse nüüd „Vaidlustuste läbivaatamise kord“.

Registri versioonidega saab tutvuda siin.
 

Viimati uuendatud: 27. märts 2018