Sa oled siin

Valminud on analüüs „Alltöövõtjate regulatsiooni rakendamisega kaasnevad mõjud“

Rahandusministeeriumi tellimusel valmis analüüs „Alltöövõtjate regulatsiooni rakendamisega kaasnevad mõjud (960.46 KB, PDF)“, milles hinnatakse mõju, mida toob turuosalistele kaasa järgmisel aastal jõustuv alltöövõtjate kaitset puudutav seadusemuudatus.

Rahandusministeeriumi tellitud riigihangete teemalised analüüsid on leitavad Rahandusministeeriumi riigihangete poliitika alamlehel "Analüüsid ja uuringud" https://www.rahandusministeerium.ee/et/eesmargidtegevused/riigihangete-poliitika/kasulik-teave/analuusid-ja-uuringud.

Riigihangete seaduse §-s 122 sätestatud alltöövõtjaid puudutavad reeglid kehtivad sellisel kujul käesoleva aasta lõpuni ega sea hankijale täiendavaid kohustusi alltöövõtjate kontrollimiseks või otsemaksete tegemiseks. Järgmise aasta 1. jaanuaril jõustub muudatus, millega antakse hankijale täiendavad hoovad ehitustööde hankelepingut täitvate alltöövõtjate kontrollimiseks. Sealhulgas lubab seadus hankijal peatada peatöövõtjale väljamaksed, kui viimane on jätnud alltöövõtjale tehtud töö eest tasu pahatahtlikult maksmata.

Analüüsiga kaardistati muudatuse positiivsed ja negatiivsed mõjud turuosalistele, võimaldades vajadusel teha seadusandjale ettepanekuid reeglite täpsustamiseks. Analüüsi teostas Advokaadibüroo Deloitte Legal.

Viimati uuendatud: 15. veebruar 2018