Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Nimetus Kategooria/Teostajasorteeri kasvavalt Sisestamise kuupäev Faili suurus
Projektiaudit
24.04.2018
187.29 KB Lae alla
Projektiaudit
23.11.2020
540.39 KB Lae alla
Projektiaudit
04.01.2018
541.28 KB Lae alla
Projektiaudit
11.12.2018
106.66 KB Lae alla
Projektiaudit
03.01.2020
322.22 KB Lae alla
Projektiaudit
28.06.2021
153.42 KB Lae alla
Projektiaudit
21.12.2018
543.91 KB Lae alla
Projektiaudit
20.01.2020
88.07 KB Lae alla
Projektiaudit
18.10.2021
155.16 KB Lae alla
Projektiaudit
27.12.2017
215.67 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Tulemused puuduvad

Perioodi 2014-2021 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Tulemused puuduvad
  •  

Perioodi 2009-2014 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Tulemused puuduvad

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Nimetus Kategooria/Teostajasorteeri kasvavalt Sisestamise kuupäev Faili suurus
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
04.09.2020
137.55 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
25.05.2018
437.32 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2019
461.4 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
15.03.2019
503.33 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
03.08.2018
479.82 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2020
907.12 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
30.12.2021
1.06 MB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
06.08.2018
320.48 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
30.10.2019
196.57 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
18.02.2020
475.5 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017