Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Nimetus Kategooria/Teostajasorteeri kahanevalt Sisestamise kuupäev Faili suurus
JKS audit
05.03.2018
313.3 KB Lae alla
Juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit
30.09.2021
687.72 KB Lae alla
Juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit
22.06.2020
239.31 KB Lae alla
Juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit
28.12.2020
236.57 KB Lae alla
Juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit
08.10.2020
482.55 KB Lae alla
Projektiaudit
28.12.2017
198.88 KB Lae alla
Projektiaudit
01.11.2018
262.06 KB Lae alla
Projektiaudit
17.12.2019
279.43 KB Lae alla
Projektiaudit
22.02.2021
195.48 KB Lae alla
Projektiaudit
05.12.2017
60.79 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Tulemused puuduvad

Perioodi 2014-2021 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Tulemused puuduvad
  •  

Perioodi 2009-2014 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Tulemused puuduvad

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Nimetus Kategooria/Teostajasorteeri kahanevalt Sisestamise kuupäev Faili suurus
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
15.05.2020
406 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
05.03.2018
239.11 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
27.08.2018
385.2 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
28.12.2020
252.3 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
13.02.2017
129.74 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2018
218.24 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
06.09.2021
204.62 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
04.09.2020
137.55 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2018
311.63 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2019
461.4 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017