Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurussorteeri kahanevalt
Projektiaudit
03.01.2020
72.93 KB Lae alla
Projektiaudit
04.10.2019
73.03 KB Lae alla
Projektiaudit
01.11.2019
73.22 KB Lae alla
Projektiaudit
05.11.2018
73.88 KB Lae alla
Projektiaudit
06.01.2020
74.64 KB Lae alla
Projektiaudit
15.12.2017
74.99 KB Lae alla
Projektiaudit
20.01.2020
88.07 KB Lae alla
Projektiaudit
29.12.2017
94.55 KB Lae alla
Projektiaudit
15.11.2019
99.05 KB Lae alla
Projektiaudit
05.11.2018
100.22 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Tulemused puuduvad

Perioodi 2014-2021 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Tulemused puuduvad
  •  

Perioodi 2009-2014 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Tulemused puuduvad

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurussorteeri kahanevalt
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
01.07.2021
204.71 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
07.01.2019
207.06 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
20.12.2018
207.38 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
10.06.2019
207.67 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
27.08.2018
209.19 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
18.10.2017
214.1 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2018
218.24 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
05.03.2018
239.11 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
30.10.2019
241.36 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
28.12.2020
252.3 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017