Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäevsorteeri kasvavalt Faili suurus
Projektiaudit
06.09.2021
344.41 KB Lae alla
Projektiaudit
02.09.2021
154.49 KB Lae alla
Projektiaudit
26.08.2021
150.8 KB Lae alla
Projektiaudit
19.08.2021
195.12 KB Lae alla
Projektiaudit
30.06.2021
186.65 KB Lae alla
Projektiaudit
28.06.2021
153.42 KB Lae alla
JKS audit
02.03.2021
451.72 KB Lae alla
Projektiaudit
23.02.2021
295.66 KB Lae alla
Projektiaudit
22.02.2021
195.48 KB Lae alla
Projektiaudit
18.02.2021
634.57 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Tulemused puuduvad

Perioodi 2014-2021 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Tulemused puuduvad
  •  

Perioodi 2009-2014 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Tulemused puuduvad

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäevsorteeri kasvavalt Faili suurus
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
18.06.2020
132.22 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
18.06.2020
190.67 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
08.06.2020
456.73 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
15.05.2020
406 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
18.02.2020
727.76 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
18.02.2020
417 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
18.02.2020
475.5 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
17.02.2020
386.61 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2020
907.12 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2020
267.36 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017