Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
Projektiaudit
15.12.2017
133.52 KB Lae alla
Projektiaudit
13.12.2017
60.95 KB Lae alla
Projektiaudit
21.12.2017
307.33 KB Lae alla
Projektiaudit
13.12.2017
63.04 KB Lae alla
Projektiaudit
14.12.2017
68.04 KB Lae alla
Projektiaudit
27.12.2017
215.67 KB Lae alla
Projektiaudit
29.12.2017
61.91 KB Lae alla
Projektiaudit
29.12.2017
94.55 KB Lae alla
Projektiaudit
02.01.2018
60.68 KB Lae alla
Projektiaudit
02.01.2018
60.54 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Tulemused puuduvad

Perioodi 2014-2021 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Tulemused puuduvad
  •  

Perioodi 2009-2014 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Tulemused puuduvad

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
31.12.2018
897.11 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
27.08.2018
385.2 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
27.08.2018
385.26 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
07.01.2019
207.06 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
20.12.2018
207.38 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
15.03.2019
503.33 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
10.06.2019
207.67 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
30.10.2019
196.57 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
30.10.2019
241.36 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
01.11.2019
513.92 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017