Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäevsorteeri kahanevalt Faili suurus
Projektiaudit
22.11.2017
143.2 KB Lae alla
Projektiaudit
30.11.2017
205.5 KB Lae alla
Projektiaudit
04.12.2017
137.97 KB Lae alla
Projektiaudit
05.12.2017
60.79 KB Lae alla
Projektiaudit
05.12.2017
58.41 KB Lae alla
Projektiaudit
07.12.2017
137.73 KB Lae alla
Projektiaudit
08.12.2017
131.68 KB Lae alla
Projektiaudit
08.12.2017
137.7 KB Lae alla
Projektiaudit
11.12.2017
62.09 KB Lae alla
Projektiaudit
13.12.2017
60.95 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Tulemused puuduvad

Perioodi 2009-2014 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Tulemused puuduvad

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäevsorteeri kahanevalt Faili suurus
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
13.10.2017
455.78 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
18.10.2017
214.1 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
17.11.2017
257.48 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
13.02.2018
160.59 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2018
218.24 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2018
311.63 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
05.03.2018
239.11 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
25.05.2018
437.32 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
03.08.2018
479.82 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
06.08.2018
320.48 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017