Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Auditeerimise aruandlus

Tulemused puuduvad
  •  

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Nimetus Kategooria/Teostajasorteeri kahanevalt Sisestamise kuupäev Faili suurus
Projektiaudit
14.02.2020
315.91 KB Lae alla
Projektiaudit
19.11.2021
158.17 KB Lae alla
Projektiaudit
04.12.2017
137.97 KB Lae alla
Projektiaudit
02.03.2018
1.02 MB Lae alla
Projektiaudit
28.01.2019
214.3 KB Lae alla
Projektiaudit
24.09.2020
364.99 KB Lae alla
Projektiaudit
28.12.2017
68.48 KB Lae alla
Projektiaudit
15.11.2018
103.55 KB Lae alla
Projektiaudit
13.11.2019
198.92 KB Lae alla
Projektiaudit
16.02.2021
571.33 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Tulemused puuduvad

Perioodi 2014-2021 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Tulemused puuduvad
  •  

Perioodi 2009-2014 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Tulemused puuduvad

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Nimetus Kategooria/Teostajasorteeri kahanevalt Sisestamise kuupäev Faili suurus
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
23.12.2019
195.42 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
01.07.2021
204.71 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
13.02.2017
129.74 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2018
218.24 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
06.09.2021
204.62 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2018
311.63 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
04.09.2020
137.55 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
25.05.2018
437.32 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2019
461.4 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
15.03.2019
503.33 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017