Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Nimetus Kategooria/Teostajasorteeri kahanevalt Sisestamise kuupäev Faili suurus
Abifondi audit
22.01.2020
229.7 KB Lae alla
EGF audit
06.06.2019
384.19 KB Lae alla
JKS audit
02.03.2021
451.72 KB Lae alla
JKS audit
10.04.2018
575.9 KB Lae alla
JKS audit
02.05.2019
421.28 KB Lae alla
JKS audit
01.10.2019
573.66 KB Lae alla
JKS audit
18.01.2018
410.37 KB Lae alla
JKS audit
01.10.2019
920.16 KB Lae alla
JKS audit
18.01.2018
265.07 KB Lae alla
JKS audit
01.08.2018
419.23 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Perioodi 2014-2021 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Nimetus Kategooria/Teostajasorteeri kahanevalt Sisestamise kuupäev Faili suurus
Juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit
18.12.2020
632.52 KB Lae alla
Projektiaudit
05.08.2021
396.78 KB Lae alla
Projektiaudit
10.09.2021
353.51 KB Lae alla
Projektiaudit
16.02.2021
236.1 KB Lae alla
Projektiaudit
18.02.2021
233.8 KB Lae alla
Projektiaudit
19.02.2021
235.14 KB Lae alla
Projektiaudit
05.03.2021
380.11 KB Lae alla
Projektiaudit
11.03.2021
263.41 KB Lae alla
Projektiaudit
12.05.2021
159.89 KB Lae alla
Projektiaudit
14.05.2021
157.01 KB Lae alla

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Nimetus Kategooria/Teostajasorteeri kahanevalt Sisestamise kuupäev Faili suurus
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
20.12.2018
207.38 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
03.10.2017
193.43 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
17.11.2017
257.48 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
18.02.2020
727.76 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
10.06.2019
207.67 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
18.10.2017
214.1 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
18.02.2020
417 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
27.08.2018
209.19 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
14.06.2021
336.46 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
01.11.2019
513.92 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017