Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurussorteeri kasvavalt
Projektiaudit
03.07.2018
7.49 MB Lae alla
Projektiaudit
05.03.2018
2.08 MB Lae alla
Projektiaudit
02.03.2018
1.02 MB Lae alla
JKS audit
01.10.2019
920.16 KB Lae alla
JKS audit
26.08.2019
874.69 KB Lae alla
JKS audit
27.12.2018
837.9 KB Lae alla
Projektiaudit
11.01.2019
737.45 KB Lae alla
Projektiaudit
03.07.2018
729.88 KB Lae alla
Juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit
30.09.2021
687.72 KB Lae alla
Projektiaudit
18.02.2021
634.57 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Perioodi 2014-2021 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurussorteeri kasvavalt
Juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit
18.12.2020
632.52 KB Lae alla
Projektiaudit
05.08.2021
396.78 KB Lae alla
Projektiaudit
05.03.2021
380.11 KB Lae alla
Projektiaudit
10.09.2021
353.51 KB Lae alla
Projektiaudit
11.03.2021
263.41 KB Lae alla
Projektiaudit
16.02.2021
236.1 KB Lae alla
Projektiaudit
19.02.2021
235.14 KB Lae alla
Projektiaudit
18.02.2021
233.8 KB Lae alla
Vastavusaudit
13.09.2017
199.39 KB Lae alla
Vastavusaudit
12.08.2019
190.22 KB Lae alla

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurussorteeri kasvavalt
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
30.12.2021
1.06 MB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
13.12.2021
975.67 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
17.06.2021
944.29 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2020
907.12 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
31.12.2018
897.11 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.06.2021
842.99 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
18.02.2020
727.76 KB Lae alla
Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
21.10.2021
658.36 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.11.2016
606.83 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
01.11.2019
513.92 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017