Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurussorteeri kahanevalt
Projektiaudit
05.12.2017
58.41 KB Lae alla
Projektiaudit
02.01.2018
59.37 KB Lae alla
Projektiaudit
03.09.2018
60.15 KB Lae alla
Projektiaudit
02.01.2018
60.54 KB Lae alla
Projektiaudit
02.01.2018
60.68 KB Lae alla
Projektiaudit
05.12.2017
60.79 KB Lae alla
Projektiaudit
13.12.2017
60.95 KB Lae alla
Projektiaudit
29.12.2017
61.91 KB Lae alla
Projektiaudit
11.12.2017
62.09 KB Lae alla
Projektiaudit
03.01.2018
62.2 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Perioodi 2014-2021 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurussorteeri kahanevalt
Projektiaudit
14.05.2021
157.01 KB Lae alla
Projektiaudit
12.05.2021
159.89 KB Lae alla
Vastavusaudit
14.07.2020
180.99 KB Lae alla
Vastavusaudit
29.01.2019
183.71 KB Lae alla
Vastavusaudit
12.08.2019
185.59 KB Lae alla
Vastavusaudit
12.08.2019
190.22 KB Lae alla
Vastavusaudit
13.09.2017
199.39 KB Lae alla
Projektiaudit
18.02.2021
233.8 KB Lae alla
Projektiaudit
19.02.2021
235.14 KB Lae alla
Projektiaudit
16.02.2021
236.1 KB Lae alla

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurussorteeri kahanevalt
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
12.02.2016
76.38 KB Lae alla
Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
01.03.2021
124.65 KB Lae alla
Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
01.03.2021
128.81 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
13.02.2017
129.74 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
18.06.2020
132.22 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
13.02.2017
137.34 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
04.09.2020
137.55 KB Lae alla
Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
17.07.2020
140.91 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
27.12.2016
149.44 KB Lae alla
Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
21.06.2017
156.97 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017