Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Nimetussorteeri kasvavalt Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
JKS audit
01.10.2019
573.66 KB Lae alla
JKS audit
18.01.2018
265.07 KB Lae alla
JKS audit
18.01.2018
306.04 KB Lae alla
JKS audit
18.01.2018
313.18 KB Lae alla
JKS audit
18.01.2018
534.3 KB Lae alla
JKS audit
18.01.2018
434.86 KB Lae alla
JKS audit
26.08.2019
874.69 KB Lae alla
JKS audit
05.03.2018
627.62 KB Lae alla
JKS audit
05.03.2018
313.3 KB Lae alla
Juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit
08.10.2020
482.55 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Perioodi 2014-2021 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Nimetussorteeri kasvavalt Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
Projektiaudit
05.03.2021
380.11 KB Lae alla
Projektiaudit
12.05.2021
159.89 KB Lae alla
Projektiaudit
14.05.2021
157.01 KB Lae alla
Projektiaudit
11.03.2021
263.41 KB Lae alla
Projektiaudit
16.02.2021
236.1 KB Lae alla
Projektiaudit
19.02.2021
235.14 KB Lae alla
Projektiaudit
18.02.2021
233.8 KB Lae alla
Projektiaudit
10.09.2021
353.51 KB Lae alla
Projektiaudit
05.08.2021
396.78 KB Lae alla
Vastavusaudit
13.09.2017
199.39 KB Lae alla

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Nimetussorteeri kasvavalt Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
18.12.2019
440.73 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
08.01.2020
415.95 KB Lae alla
Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
17.07.2020
140.91 KB Lae alla
Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
01.03.2021
124.65 KB Lae alla
Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
21.10.2021
658.36 KB Lae alla
Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
01.03.2021
128.81 KB Lae alla
Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
18.09.2018
165.7 KB Lae alla
Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
21.06.2017
156.97 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
01.07.2021
204.71 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
30.10.2019
196.57 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017