Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Nimetussorteeri kahanevalt Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
Projektiaudit
28.11.2018
321.88 KB Lae alla
Projektiaudit
02.01.2018
540.63 KB Lae alla
Projektiaudit
04.11.2019
195.13 KB Lae alla
Projektiaudit
19.01.2021
187.55 KB Lae alla
Projektiaudit
01.11.2018
262.06 KB Lae alla
Projektiaudit
29.01.2021
158.23 KB Lae alla
Projektiaudit
29.01.2020
310.33 KB Lae alla
Projektiaudit
04.10.2019
73.03 KB Lae alla
Projektiaudit
23.12.2021
463.58 KB Lae alla
Projektiaudit
19.08.2021
195.12 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Tulemused puuduvad

Perioodi 2009-2014 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Tulemused puuduvad

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Nimetussorteeri kahanevalt Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
01.07.2021
272.68 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
03.08.2018
479.82 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
03.01.2020
419.76 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
31.03.2017
288.62 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
25.05.2018
437.32 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2018
311.63 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
30.12.2021
1.06 MB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
18.02.2020
475.5 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
13.10.2017
455.78 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.11.2016
606.83 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017