Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Nimetussorteeri kahanevalt Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
Juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit
28.12.2020
236.57 KB Lae alla
JKS audit
18.01.2018
410.37 KB Lae alla
JKS audit
01.08.2018
419.23 KB Lae alla
Abifondi audit
22.01.2020
229.7 KB Lae alla
EGF audit
06.06.2019
384.19 KB Lae alla
Juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit
22.06.2020
239.31 KB Lae alla
JKS audit
10.04.2018
575.9 KB Lae alla
JKS audit
03.01.2019
435.68 KB Lae alla
JKS audit
02.05.2019
421.28 KB Lae alla
Projektiaudit
28.11.2018
321.88 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Perioodi 2014-2021 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Nimetussorteeri kahanevalt Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
Juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit
18.12.2020
632.52 KB Lae alla
Vastavusaudit
12.08.2019
185.59 KB Lae alla
Vastavusaudit
29.01.2019
183.71 KB Lae alla
Vastavusaudit
14.07.2020
180.99 KB Lae alla
Vastavusaudit
12.08.2019
190.22 KB Lae alla
Vastavusaudit
13.09.2017
199.39 KB Lae alla

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Nimetussorteeri kahanevalt Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
12.02.2016
76.38 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
13.02.2017
129.74 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
13.02.2017
137.34 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2018
218.24 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
13.02.2018
160.59 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2019
461.4 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2019
199.91 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2020
907.12 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2020
267.36 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
03.08.2018
479.82 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017