Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Perioodi 2014-2021 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Nimetussorteeri kahanevalt Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
Juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit
18.12.2020
632.52 KB Lae alla
Vastavusaudit
12.08.2019
185.59 KB Lae alla
Vastavusaudit
29.01.2019
183.71 KB Lae alla
Vastavusaudit
14.07.2020
180.99 KB Lae alla
Vastavusaudit
12.08.2019
190.22 KB Lae alla
Vastavusaudit
13.09.2017
199.39 KB Lae alla
Projektiaudit
05.08.2021
396.78 KB Lae alla
Projektiaudit
10.09.2021
353.51 KB Lae alla
Projektiaudit
18.02.2021
233.8 KB Lae alla
Projektiaudit
19.02.2021
235.14 KB Lae alla

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Nimetussorteeri kahanevalt Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
12.02.2016
76.38 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
13.02.2017
137.34 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
13.02.2017
129.74 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
13.02.2018
160.59 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2018
218.24 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2019
199.91 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2019
461.4 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2020
907.12 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2020
267.36 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
01.03.2021
313.24 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017