Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäevsorteeri kasvavalt Faili suurus
Projektiaudit
22.11.2021
152.58 KB Lae alla
Projektiaudit
22.11.2021
152.49 KB Lae alla
Projektiaudit
19.11.2021
158.17 KB Lae alla
Projektiaudit
01.11.2021
539 KB Lae alla
Projektiaudit
22.10.2021
174.38 KB Lae alla
Projektiaudit
18.10.2021
155.16 KB Lae alla
Projektiaudit
18.10.2021
343.88 KB Lae alla
Projektiaudit
15.10.2021
409.46 KB Lae alla
Projektiaudit
13.10.2021
153.52 KB Lae alla
Juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit
30.09.2021
687.72 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Perioodi 2014-2021 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäevsorteeri kasvavalt Faili suurus
Projektiaudit
10.09.2021
353.51 KB Lae alla
Projektiaudit
05.08.2021
396.78 KB Lae alla
Projektiaudit
14.05.2021
157.01 KB Lae alla
Projektiaudit
12.05.2021
159.89 KB Lae alla
Projektiaudit
11.03.2021
263.41 KB Lae alla
Projektiaudit
05.03.2021
380.11 KB Lae alla
Projektiaudit
19.02.2021
235.14 KB Lae alla
Projektiaudit
18.02.2021
233.8 KB Lae alla
Projektiaudit
16.02.2021
236.1 KB Lae alla
Juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit
18.12.2020
632.52 KB Lae alla

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäevsorteeri kasvavalt Faili suurus
Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
21.10.2021
658.36 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
06.09.2021
204.62 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
04.08.2021
201.43 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
01.07.2021
272.68 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
01.07.2021
204.71 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
17.06.2021
944.29 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.06.2021
842.99 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
14.06.2021
336.46 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
01.03.2021
403.93 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
01.03.2021
406.77 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017