Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Auditeerimise aruandlus

Tulemused puuduvad
  •  

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäevsorteeri kahanevalt Faili suurus
Projektiaudit
21.12.2017
307.33 KB Lae alla
Projektiaudit
27.12.2017
215.67 KB Lae alla
Projektiaudit
28.12.2017
199.09 KB Lae alla
Projektiaudit
28.12.2017
68.48 KB Lae alla
Projektiaudit
28.12.2017
62.34 KB Lae alla
Projektiaudit
28.12.2017
198.88 KB Lae alla
Projektiaudit
29.12.2017
153.97 KB Lae alla
Projektiaudit
29.12.2017
61.91 KB Lae alla
Projektiaudit
29.12.2017
94.55 KB Lae alla
Projektiaudit
02.01.2018
462.84 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Tulemused puuduvad

Perioodi 2014-2021 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Tulemused puuduvad
  •  

Perioodi 2009-2014 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Tulemused puuduvad

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäevsorteeri kahanevalt Faili suurus
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
15.03.2019
503.33 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
10.06.2019
207.67 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
30.10.2019
196.57 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
30.10.2019
241.36 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
01.11.2019
513.92 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
11.12.2019
365.35 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
18.12.2019
440.73 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
23.12.2019
195.42 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
03.01.2020
419.76 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
08.01.2020
415.95 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017