Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Auditeerimise aruandlus

Filtreeri
Tulemused puuduvad
  •  

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
Projektiaudit
28.12.2017
68.48 KB Lae alla
Projektiaudit
07.08.2017
171.15 KB Lae alla
Projektiaudit
20.06.2017
229.91 KB Lae alla
Projektiaudit
28.12.2017
198.88 KB Lae alla
Projektiaudit
02.01.2018
540.63 KB Lae alla
Projektiaudit
05.01.2018
110.43 KB Lae alla
Projektiaudit
04.01.2018
541.28 KB Lae alla
Projektiaudit
29.12.2017
153.97 KB Lae alla
Projektiaudit
08.01.2018
223.91 KB Lae alla
Projektiaudit
09.01.2018
219.05 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Tulemused puuduvad

Perioodi 2014-2021 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Tulemused puuduvad

Perioodi 2009-2014 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Tulemused puuduvad

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Filtreeri
Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
18.06.2020
190.67 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
08.06.2020
456.73 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
15.05.2020
406 KB Lae alla
Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
17.07.2020
140.91 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
04.08.2020
330.21 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
04.09.2020
137.55 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2019
461.4 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2020
907.12 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
13.02.2018
160.59 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2019
199.91 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017