Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Auditeerimise aruandlus

Filtreeri
Tulemused puuduvad
  •  

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Nimetus Kategooria/Teostajasorteeri kahanevalt Sisestamise kuupäev Faili suurus
Projektiaudit
05.04.2017
286.79 KB Lae alla
Projektiaudit
29.01.2019
230.52 KB Lae alla
Projektiaudit
15.01.2020
380.06 KB Lae alla
Projektiaudit
13.12.2017
60.95 KB Lae alla
Projektiaudit
03.07.2018
729.88 KB Lae alla
Projektiaudit
16.09.2019
102.92 KB Lae alla
Projektiaudit
28.12.2017
62.34 KB Lae alla
Projektiaudit
11.10.2018
469.01 KB Lae alla
Projektiaudit
04.10.2019
103.22 KB Lae alla
Projektiaudit
14.07.2017
219.38 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Tulemused puuduvad

Perioodi 2014-2021 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Tulemused puuduvad

Perioodi 2009-2014 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Tulemused puuduvad

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Filtreeri
Nimetus Kategooria/Teostajasorteeri kahanevalt Sisestamise kuupäev Faili suurus
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
31.03.2017
288.62 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
22.08.2018
327.37 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
11.12.2019
365.35 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
31.12.2018
897.11 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
03.01.2020
419.76 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
17.02.2020
386.61 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
13.10.2017
455.78 KB Lae alla
Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
21.06.2017
156.97 KB Lae alla
Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
18.09.2018
165.7 KB Lae alla
  •  

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017