Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Nimetus Kategooria/Teostajasorteeri kahanevalt Sisestamise kuupäev Faili suurus
Juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit
22.06.2020
239.31 KB Lae alla
Projektiaudit
09.01.2018
219.05 KB Lae alla
Projektiaudit
14.12.2018
107.32 KB Lae alla
Projektiaudit
06.01.2020
74.64 KB Lae alla
Projektiaudit
21.12.2017
487.57 KB Lae alla
Projektiaudit
03.05.2018
182.25 KB Lae alla
Projektiaudit
19.08.2019
127.17 KB Lae alla
Projektiaudit
02.01.2018
60.68 KB Lae alla
Projektiaudit
03.09.2018
60.15 KB Lae alla
Projektiaudit
30.09.2019
104.14 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Tulemused puuduvad

Perioodi 2014-2021 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Tulemused puuduvad

Perioodi 2009-2014 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Tulemused puuduvad

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Filtreeri
Nimetus Kategooria/Teostajasorteeri kahanevalt Sisestamise kuupäev Faili suurus
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
31.03.2017
288.62 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
18.06.2020
132.22 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
18.06.2020
190.67 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
22.08.2018
327.37 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
11.12.2019
365.35 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
08.06.2020
456.73 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
31.12.2018
897.11 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
18.12.2019
440.73 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
23.12.2019
195.42 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
13.02.2017
129.74 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017