Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Auditeerimise aruandlus

Filtreeri
Tulemused puuduvad
  •  

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Nimetus Kategooria/Teostajasorteeri kahanevalt Sisestamise kuupäev Faili suurus
Projektiaudit
02.01.2018
201.15 KB Lae alla
Projektiaudit
05.11.2018
73.88 KB Lae alla
Projektiaudit
30.10.2019
171.15 KB Lae alla
Projektiaudit
18.09.2017
276.28 KB Lae alla
Projektiaudit
13.02.2018
226.59 KB Lae alla
Projektiaudit
09.01.2019
315.87 KB Lae alla
Projektiaudit
13.12.2017
151.34 KB Lae alla
Projektiaudit
24.04.2018
187.29 KB Lae alla
Projektiaudit
04.01.2018
541.28 KB Lae alla
Projektiaudit
11.12.2018
106.66 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Tulemused puuduvad

Perioodi 2014-2021 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Tulemused puuduvad

Perioodi 2009-2014 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Tulemused puuduvad

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Filtreeri
Nimetus Kategooria/Teostajasorteeri kahanevalt Sisestamise kuupäev Faili suurus
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
06.08.2018
320.48 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
30.10.2019
196.57 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
18.02.2020
475.5 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.11.2016
606.83 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
30.10.2019
241.36 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
31.03.2017
288.62 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
22.08.2018
327.37 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
11.12.2019
365.35 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
31.12.2018
897.11 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
18.12.2019
440.73 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017