Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Auditeerimise aruandlus

Filtreeri
Tulemused puuduvad
  •  

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurussorteeri kahanevalt
Projektiaudit
03.01.2020
72.93 KB Lae alla
Projektiaudit
04.10.2019
73.03 KB Lae alla
Projektiaudit
01.11.2019
73.22 KB Lae alla
Projektiaudit
05.11.2018
73.88 KB Lae alla
Projektiaudit
06.01.2020
74.64 KB Lae alla
Projektiaudit
15.12.2017
74.99 KB Lae alla
Projektiaudit
20.01.2020
88.07 KB Lae alla
Projektiaudit
29.12.2017
94.55 KB Lae alla
Projektiaudit
15.11.2019
99.05 KB Lae alla
Projektiaudit
05.11.2018
100.22 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Tulemused puuduvad

Perioodi 2014-2021 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Tulemused puuduvad

Perioodi 2009-2014 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Tulemused puuduvad

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Filtreeri
Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurussorteeri kahanevalt
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
31.03.2017
288.62 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
20.06.2017
300.17 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2018
311.63 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
06.08.2018
320.48 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
22.08.2018
327.37 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
04.08.2020
330.21 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
11.12.2019
365.35 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
27.08.2018
385.2 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
27.08.2018
385.26 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
17.02.2020
386.61 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017