Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurussorteeri kahanevalt
Projektiaudit
28.12.2017
62.34 KB Lae alla
Projektiaudit
13.12.2017
63.04 KB Lae alla
Projektiaudit
12.01.2018
64.46 KB Lae alla
Projektiaudit
14.12.2017
68.04 KB Lae alla
Projektiaudit
28.12.2017
68.48 KB Lae alla
Projektiaudit
14.12.2017
68.58 KB Lae alla
Projektiaudit
03.10.2019
70.24 KB Lae alla
Projektiaudit
27.12.2018
71.15 KB Lae alla
Projektiaudit
04.10.2019
71.16 KB Lae alla
Projektiaudit
03.10.2019
71.77 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Tulemused puuduvad

Perioodi 2014-2021 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Tulemused puuduvad

Perioodi 2009-2014 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Tulemused puuduvad

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Filtreeri
Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurussorteeri kahanevalt
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
10.06.2019
207.67 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
27.08.2018
209.19 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
18.10.2017
214.1 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2018
218.24 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
05.03.2018
239.11 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
30.10.2019
241.36 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
17.11.2017
257.48 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
31.03.2017
288.62 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
20.06.2017
300.17 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2018
311.63 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017