Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Nimetus Kategooria/Teostajasorteeri kahanevalt Sisestamise kuupäev Faili suurus
JKS audit
01.08.2018
419.23 KB Lae alla
JKS audit
26.08.2019
874.69 KB Lae alla
JKS audit
18.01.2018
434.86 KB Lae alla
JKS audit
18.01.2018
332.83 KB Lae alla
JKS audit
27.12.2018
837.9 KB Lae alla
JKS audit
18.01.2018
313.18 KB Lae alla
JKS audit
18.01.2018
534.3 KB Lae alla
Projektiaudit
08.12.2017
137.7 KB Lae alla
Projektiaudit
05.03.2018
2.08 MB Lae alla
Projektiaudit
29.01.2019
315.06 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Tulemused puuduvad

Perioodi 2014-2021 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Tulemused puuduvad

Perioodi 2009-2014 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Tulemused puuduvad

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Filtreeri
Nimetus Kategooria/Teostajasorteeri kahanevalt Sisestamise kuupäev Faili suurus
Central Baltic INTERREG V A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
10.06.2019
207.67 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
18.10.2017
214.1 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
27.08.2018
209.19 KB Lae alla
Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
21.06.2017
156.97 KB Lae alla
Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
18.09.2018
165.7 KB Lae alla
Interreg V-A - Estonia-Latvia
13.02.2017
129.74 KB Lae alla
Interreg V-A - Estonia-Latvia
14.02.2018
218.24 KB Lae alla
Interreg V-A - Estonia-Latvia
14.02.2018
311.63 KB Lae alla
Interreg V-A - Estonia-Latvia
14.11.2016
606.83 KB Lae alla
Interreg V-A - Estonia-Latvia
31.03.2017
288.62 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017