Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Nimetus Kategooria/Teostajasorteeri kasvavalt Sisestamise kuupäev Faili suurus
Projektiaudit
13.12.2017
60.95 KB Lae alla
Projektiaudit
03.07.2018
729.88 KB Lae alla
Projektiaudit
16.09.2019
102.92 KB Lae alla
Projektiaudit
05.04.2017
286.79 KB Lae alla
Projektiaudit
29.01.2019
230.52 KB Lae alla
Projektiaudit
15.01.2020
380.06 KB Lae alla
Projektiaudit
14.07.2017
219.38 KB Lae alla
Projektiaudit
06.02.2018
230.36 KB Lae alla
Projektiaudit
21.12.2018
134.68 KB Lae alla
Projektiaudit
18.02.2020
316.53 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri

Perioodi 2014-2021 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Filtreeri
Nimetus Kategooria/Teostajasorteeri kasvavalt Sisestamise kuupäev Faili suurus
Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
21.06.2017
156.97 KB Lae alla
Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
17.07.2020
140.91 KB Lae alla
Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
18.09.2018
165.7 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
03.01.2020
419.76 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
17.02.2020
386.61 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
13.02.2018
160.59 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2019
199.91 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.02.2020
267.36 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
13.10.2017
455.78 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
13.02.2017
137.34 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017