Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Nimetussorteeri kasvavalt Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
JKS audit
01.10.2019
573.66 KB Lae alla
JKS audit
18.01.2018
265.07 KB Lae alla
JKS audit
18.01.2018
306.04 KB Lae alla
JKS audit
18.01.2018
313.18 KB Lae alla
JKS audit
18.01.2018
534.3 KB Lae alla
JKS audit
18.01.2018
434.86 KB Lae alla
JKS audit
26.08.2019
874.69 KB Lae alla
JKS audit
05.03.2018
627.62 KB Lae alla
JKS audit
05.03.2018
313.3 KB Lae alla
JKS audit
18.01.2018
332.83 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri

Perioodi 2014-2021 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Filtreeri
Nimetussorteeri kasvavalt Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
18.12.2019
440.73 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
08.01.2020
415.95 KB Lae alla
Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
17.07.2020
140.91 KB Lae alla
Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
18.09.2018
165.7 KB Lae alla
Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
21.06.2017
156.97 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
30.10.2019
196.57 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
30.10.2019
241.36 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
18.06.2020
190.67 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
18.06.2020
132.22 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
15.03.2019
503.33 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017