Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Nimetussorteeri kahanevalt Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
JKS audit
18.01.2018
410.37 KB Lae alla
JKS audit
01.08.2018
419.23 KB Lae alla
EGF audit
06.06.2019
384.19 KB Lae alla
JKS audit
10.04.2018
575.9 KB Lae alla
JKS audit
03.01.2019
435.68 KB Lae alla
JKS audit
02.05.2019
421.28 KB Lae alla
Projektiaudit
28.11.2018
321.88 KB Lae alla
Projektiaudit
02.01.2018
540.63 KB Lae alla
Projektiaudit
01.11.2018
262.06 KB Lae alla
Projektiaudit
04.10.2019
73.03 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Filtreeri
Nimetussorteeri kahanevalt Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
Interreg V-A - Estonia-Latvia
13.02.2017
129.74 KB Lae alla
Interreg V-A - Estonia-Latvia
14.02.2018
218.24 KB Lae alla
Interreg V-A – Estonia-Latvia
03.08.2018
479.82 KB Lae alla
Interreg V-A - Estonia-Latvia
31.03.2017
288.62 KB Lae alla
Interreg V-A – Estonia-Latvia
25.05.2018
437.32 KB Lae alla
Interreg V-A - Estonia-Latvia
14.02.2018
311.63 KB Lae alla
Russia Cross-Border Cooperation Programme
13.10.2017
455.78 KB Lae alla
Interreg V-A - Estonia-Latvia
14.11.2016
606.83 KB Lae alla
Interreg V-A – Estonia-Latvia
31.12.2018
897.11 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
10.06.2019
207.67 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017