Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurussorteeri kasvavalt
Projektiaudit
03.07.2018
7.49 MB Lae alla
Projektiaudit
05.03.2018
2.08 MB Lae alla
Projektiaudit
02.03.2018
1.02 MB Lae alla
JKS audit
01.10.2019
920.16 KB Lae alla
JKS audit
26.08.2019
874.69 KB Lae alla
JKS audit
27.12.2018
837.9 KB Lae alla
Projektiaudit
11.01.2019
737.45 KB Lae alla
Projektiaudit
03.07.2018
729.88 KB Lae alla
JKS audit
05.03.2018
627.62 KB Lae alla
Projektiaudit
23.07.2018
606.78 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Filtreeri
Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurussorteeri kasvavalt
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
31.12.2018
897.11 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
18.02.2020
727.76 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.11.2016
606.83 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
01.11.2019
513.92 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
15.03.2019
503.33 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
03.08.2018
479.82 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
18.02.2020
475.5 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
13.10.2017
455.78 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
18.12.2019
440.73 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
25.05.2018
437.32 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017