Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Filtreeri
Nimetus Kategooria/Teostajasorteeri kahanevalt Sisestamise kuupäev Faili suurus
Central Baltic INTERREG V A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
27.12.2016
149.44 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
05.03.2018
239.11 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
27.08.2018
385.2 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
27.08.2018
385.26 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
05.10.2017
198 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
07.01.2019
207.06 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
20.06.2017
300.17 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
20.12.2018
207.38 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
03.10.2017
193.43 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
17.11.2017
257.48 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017