Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Nimetus Kategooria/Teostajasorteeri kasvavalt Sisestamise kuupäev Faili suurus
Projektiaudit
20.12.2017
489.14 KB Lae alla
Projektiaudit
24.04.2018
193.58 KB Lae alla
Projektiaudit
19.07.2019
374.56 KB Lae alla
Projektiaudit
29.12.2017
153.97 KB Lae alla
Projektiaudit
12.12.2018
101.64 KB Lae alla
Projektiaudit
03.01.2020
72.93 KB Lae alla
Projektiaudit
21.12.2018
542.81 KB Lae alla
Projektiaudit
29.12.2017
61.91 KB Lae alla
Projektiaudit
01.10.2019
128.29 KB Lae alla
Projektiaudit
03.01.2018
62.2 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Filtreeri
Nimetus Kategooria/Teostajasorteeri kasvavalt Sisestamise kuupäev Faili suurus
Interreg V-A — Estonia-Latvia
03.08.2018
479.82 KB Lae alla
Interreg V-A — Estonia-Latvia
06.08.2018
320.48 KB Lae alla
Interreg V-A — Estonia-Latvia
18.02.2020
475.5 KB Lae alla
Interreg V-A — Estonia-Latvia
14.11.2016
606.83 KB Lae alla
Interreg V-A — Estonia-Latvia
31.03.2017
288.62 KB Lae alla
Interreg V-A — Estonia-Latvia
22.08.2018
327.37 KB Lae alla
Interreg V-A — Estonia-Latvia
31.12.2018
897.11 KB Lae alla
Interreg V-A — Estonia-Latvia
13.02.2017
129.74 KB Lae alla
Interreg V-A — Estonia-Latvia
14.02.2018
218.24 KB Lae alla
Interreg V-A — Estonia-Latvia
14.02.2018
311.63 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017