Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Nimetus Kategooria/Teostajasorteeri kasvavalt Sisestamise kuupäev Faili suurus
Projektiaudit
05.12.2017
60.79 KB Lae alla
Projektiaudit
30.01.2019
559.95 KB Lae alla
Projektiaudit
28.12.2017
198.88 KB Lae alla
Projektiaudit
01.11.2018
262.06 KB Lae alla
Projektiaudit
12.01.2018
64.46 KB Lae alla
Projektiaudit
21.12.2018
348.95 KB Lae alla
Projektiaudit
21.12.2017
307.33 KB Lae alla
Projektiaudit
07.05.2018
190.29 KB Lae alla
Projektiaudit
02.01.2018
130.33 KB Lae alla
Projektiaudit
19.10.2018
191.54 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Filtreeri
Nimetus Kategooria/Teostajasorteeri kasvavalt Sisestamise kuupäev Faili suurus
Russia Cross-Border Cooperation Programme
13.10.2017
455.78 KB Lae alla
Interreg V-A – Estonia-Latvia
25.05.2018
437.32 KB Lae alla
Interreg V-A – Estonia-Latvia
15.03.2019
503.33 KB Lae alla
Interreg V-A – Estonia-Latvia
03.08.2018
479.82 KB Lae alla
Interreg V-A – Estonia-Latvia
06.08.2018
320.48 KB Lae alla
Interreg V-A – Estonia-Latvia
22.08.2018
327.37 KB Lae alla
Interreg V-A – Estonia-Latvia
31.12.2018
897.11 KB Lae alla
Interreg V-A - Estonia-Latvia
13.02.2017
129.74 KB Lae alla
Interreg V-A - Estonia-Latvia
14.02.2018
218.24 KB Lae alla
Interreg V-A - Estonia-Latvia
14.02.2018
311.63 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017