Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäevsorteeri kasvavalt Faili suurus
Projektiaudit
23.09.2019
298.14 KB Lae alla
Projektiaudit
20.09.2019
101.04 KB Lae alla
Projektiaudit
16.09.2019
102.92 KB Lae alla
Projektiaudit
12.09.2019
101.61 KB Lae alla
Projektiaudit
11.09.2019
103.47 KB Lae alla
JKS audit
26.08.2019
874.69 KB Lae alla
Projektiaudit
19.08.2019
127.17 KB Lae alla
Projektiaudit
31.07.2019
314.53 KB Lae alla
Projektiaudit
19.07.2019
374.56 KB Lae alla
EGF audit
06.06.2019
384.19 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Filtreeri
Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäevsorteeri kasvavalt Faili suurus
Central Baltic INTERREG V A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
10.06.2019
207.67 KB Lae alla
Interreg V-A – Estonia-Latvia
15.03.2019
503.33 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
07.01.2019
207.06 KB Lae alla
Interreg V-A – Estonia-Latvia
31.12.2018
897.11 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
20.12.2018
207.38 KB Lae alla
Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
18.09.2018
165.7 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
27.08.2018
385.2 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
27.08.2018
385.26 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
27.08.2018
209.19 KB Lae alla
Interreg V-A – Estonia-Latvia
22.08.2018
327.37 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017