Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri
Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäevsorteeri kasvavalt Faili suurus
Projektiaudit
20.02.2020
295.85 KB Lae alla
Projektiaudit
18.02.2020
316.53 KB Lae alla
Projektiaudit
18.02.2020
108.3 KB Lae alla
Projektiaudit
14.02.2020
313.53 KB Lae alla
Projektiaudit
14.02.2020
127.69 KB Lae alla
Projektiaudit
14.02.2020
315.91 KB Lae alla
Projektiaudit
29.01.2020
310.33 KB Lae alla
Projektiaudit
23.01.2020
198.4 KB Lae alla
Abifondi audit
22.01.2020
229.7 KB Lae alla
Projektiaudit
20.01.2020
305.56 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Filtreeri

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Filtreeri
Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäevsorteeri kasvavalt Faili suurus
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
18.02.2020
727.76 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
18.02.2020
417 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
18.02.2020
475.5 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
17.02.2020
386.61 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
08.01.2020
415.95 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
03.01.2020
419.76 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
23.12.2019
195.42 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
18.12.2019
440.73 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
11.12.2019
365.35 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
01.11.2019
513.92 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017