Välisvahendite auditeerimine

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (FKO) ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni täidab FKO koostöös rakendusasutuste ja –üksuste siseauditi üksustega, kellega FKO-l on sõlmitud vastavasisuline koostöökokkulepe.

FKO on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Käesoleval leheküljel on esitatud informatsioon välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik FKO ja tema koostööpartnerite poolt läbi viidud auditite lõpparuanded.

Perioodi 2014-2020 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
Projektiaudit
14.07.2017
219.38 KB Lae alla
Projektiaudit
04.09.2017
285.29 KB Lae alla
Projektiaudit
05.09.2017
153.62 KB Lae alla
Projektiaudit
18.09.2017
276.28 KB Lae alla
Projektiaudit
17.11.2017
298.69 KB Lae alla
Projektiaudit
22.11.2017
143.2 KB Lae alla
Projektiaudit
30.11.2017
205.5 KB Lae alla
Projektiaudit
08.12.2017
131.68 KB Lae alla
Projektiaudit
04.12.2017
137.97 KB Lae alla
Projektiaudit
08.12.2017
137.7 KB Lae alla

Perioodi 2007-2013 EL struktuuritoetuste projekti- ja süsteemiauditid

Perioodi 2014-2021 EMP ja Norra finantsmehhanismide projekti- ja süsteemiauditid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
Vastavusaudit
13.09.2017
199.39 KB Lae alla
Vastavusaudit
29.01.2019
183.71 KB Lae alla
Vastavusaudit
12.08.2019
190.22 KB Lae alla
Vastavusaudit
12.08.2019
185.59 KB Lae alla
Vastavusaudit
14.07.2020
180.99 KB Lae alla
Juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit
18.12.2020
632.52 KB Lae alla
Projektiaudit
16.02.2021
236.1 KB Lae alla
Projektiaudit
18.02.2021
233.8 KB Lae alla
Projektiaudit
19.02.2021
235.14 KB Lae alla
Projektiaudit
05.03.2021
380.11 KB Lae alla

Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide auditid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
21.06.2017
156.97 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
05.10.2017
198 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
20.06.2017
300.17 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
03.10.2017
193.43 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
17.11.2017
257.48 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
18.10.2017
214.1 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
14.11.2016
606.83 KB Lae alla
Estonia-Latvia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
31.03.2017
288.62 KB Lae alla
Estonia-Russia Cross-Border Co-operation Programme 2014-2020
13.10.2017
455.78 KB Lae alla
Central Baltic INTERREG V-A Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020
27.12.2016
149.44 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 14. juuli 2017