Riigi tugiteenuste keskuse rakendatavad struktuuritoetused

Riigi tugiteenuste keskuse toetuste arenduse osakond rakendab 2014.–2020. aasta perioodil Euroopa Liidu struktuuritoetusi kolmes valdkonnas.

Rakendusüksuse ülesannete hulka kuulub avalikkuse ja võimalike taotlejate teavitamine toetuse saamise võimalusest ja taotlemise korrast, taotluste menetlemine ja otsuste tegemine nende rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta, selgituste andmine taotlejatele ja toetuse saajatele ning maksetaotluste menetlemine ja toetuse väljamaksmine.

 

Rakendatavad meetmed

Haldusvõimekus 2014–2020

Selle prioriteetse suuna alla kuulub kaks meedet: riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu ning poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine.

Loe lähemalt

Hoolekande taristu arendamine 2014–2020

Koostöös sotsiaalministeeriumiga toetame investeeringuid erihoolekande asutuste tänapäevastamisse.  

Loe lähemalt

Kättesaadavad ja kvaliteetsed tervishoiuteenused 2014–2020

Koostöös sotsiaalministeeriumiga toetame esmatasandi tervisekeskuste rajamist ja renoveerimist üle Eesti.

Loe lähemalt

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused..

Loe lähemalt

 

Viimati uuendatud: 21. august 2020