Sa oled siin

Uuest aastast jõustusid täiendavad kohustused alapakkumuste kontrollimisel

Alates 1. jaanuarist peab hankija ehitushangete puhul kontrollima pakkumuse maksumuse põhjendatust, kui pakkuja või pakkumuses nimetatud alltöövõtja keskmine töötasu oli eelneva kuue jooksul väiksem kui 70 protsenti valdkonna keskmisest töötasust.

Kõnealune kohustus laieneb ehitustööde hankelepingu või ehitustööde kontsessioonilepingu korral, mille eeldatav maksumus on vähemalt võrdne riigihanke piirmääraga. Eesti pakkujate ja alltöövõtjate jaoks tähendab see, et hankijale tuleb esitada Maksu- ja Tolliameti tõend, mille pakkuja saab e-maksuameti/e-tolli "Nõuded ja kohustused" rubriigis ise koostada. Tõendi koostamist on pakkuja juhtorganil õigus volitada ka mõnele töötajale, kes pakkumuste esitamisega parajasti tegeleb.

Tõendil on kajastatud: 1) ettevõtja töötajate keskmine töötasu brutosumma; 2) ehitusvaldkonna töötajate keskmine töötasu brutosumma; 3) ettevõtja töötajate ja ehitusvaldkonna keskmise töötasu suhe protsendina; 4) võrdlusperioodi algus ja lõpp; 5) tööjõumaksude deklaratsioonide arv võrdlusperioodil.

Kui pakkuja või pakkumuses nimetatud alltöövõtja asukohariik ei ole Eesti ning pakkujal ei ole võimalik temast mitteoleneval põhjusel esitada enda või alltöövõtja asukohariigi pädeva ametiasutuse samaväärset tõendit, siis võib pakkuja esitada keskmise töötasu tuvastamiseks muu asjakohase tõendusmaterjali, mis võimaldab hankijal selgituse küsimise vajaduse üle otsustada.

Kui selgub, et  pakkuja või alltöövõtja keskmine töötasu on väiksem kui 70 protsenti valdkonna keskmisest, ei ole see alus pakkumuse tagasilükkamiseks, vaid hankija peab nõudma pakkujalt selgitust pakkumuse maksumuse põhjendatuse kohta. Hankijal tuleb saadud selgitust ja tõendeid kontrollida ning selle põhjal teha kaalutletud otsus, kas pakkumus tagasi lükata või mitte. Kui pakkuja selgitust ei esita, lükkab hankija pakkumuse tagasi.

Rohkem teavet kõnealuse tõendi kohta on võimalik saada Maksu- ja Tolliametist: https://www.emta.ee/et/keskmise-tootasu-toend-ehitusettevotetele

Viimati uuendatud: 3. jaanuar 2018