Sa oled siin

Kõneisikute fotod

 

 

 

 

Martin Helme

rahandusminister

 

 

Jaak Aab

riigihalduse minister

 

 

 

 

 

 

Sven Kirsipuu

eelarvepoliitika asekantsler

 

Märten Ross

finantspoliitika ja välissuhete asekantsler

 

Raigo Uukkivi

halduspoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes 

 
 

 

 

Kaur Siruli

finantskontrolli osakonna juhataja

 

Thomas Auväärt

finantsturgude poliitika osakonna juhataja

 

 

Eneken Lipp

riigieelarve osakonna nõunik

 

 

 

Erki Lõhmuste

fiskaalpoliitika osakonna juhataja asetäitja

 

 

 

Lemmi Oro

maksupoliitika osakonna juhataja

 

 

 

Pille Pruunsild

fiskaalpoliitika osakonna juhataja asetäitja

 

 

 

Kristjan Pungas

fiskaalpoliitika osakonna analüütik

 

 

 
 

 

 

Marek Uusküla

tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna juhataja

 

Regina Vällik

riigieelarve osakonna eelarve juht

 

Sigrid Laev

Kommunikatsiooniosakonna juhataja

Osakonna töö koordineerimine, juhtkonna ja valitsemisalaga suhtlemine.

 

Kristina Haavala

Peaspetsialist

Riigivara sh riigi äriühingud, riigi kinnisvara, rahatarkuse, riigiabi, riigihangete, riigihalduse ja personalipoliitika, riigireformi ja riigi tugiteenuste kommunikatsioon. 

 

Ott Heinapuu

Peaspetsialist

Riigieelarve, fiskaalpoliitika (sealhulgas majandusprognooside), riigikassa, välisvahendite ja välisvahendite kasutamisega seotud rikkumiste (OLAF) ning ettevõtlus- ja arvestuspoliitika kommunikatsioon.

 

Siiri Suutre

Peaspetsialist

Maksu- ja tollipoliitika, finantsturgude poliitika ja kindlustuspoliitika kommunikatsioon.

 

 
 

Geili Heinmaa

Peaspetsialist

Regionaalvaldkonna, sh regionaalpoliitika, toetuste, planeeringute, regionaal- ja piiriüleste programmide ning kohalike omavalitsuste eelarve kommunikatsioon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 5. jaanuar 2021