Sa oled siin

Uudised

19.12.2019|Rahandusministeerium

Minister Aab: Radar aitab hoida riigireformi kurssi!

Riigihalduse minister Jaak Aabi sõnul on riigireformi elluviimine valitsuse jaoks tähtis, see protsess on jätkuv ja järjepidev. „Tervitan Riigireformi Radari jätkuvat huvi reformi tegevuste elluviimise seiramisel,“ ütles Aab. „Loodan, et nende tagasiside, nii tunnustus kui ka kriitika, aitavad...
12.12.2019|Rahandusministeerium

Valitsus kinnitas uue ametnikueetika nõukogu koosseisu

Valitsus kinnitas tänasel istungil uue ametnikueetika nõukogu koosseisu järgmiseks kolmeks aastaks. Eetikanõukogu eesmärk on tugevdada ametnike põhiväärtusi ja ametnikueetikat. Eetikanõukogusse kuulub üheksa liiget ja nende  määramisel arvestatakse isiku autoriteetsust ja senist kogemust...
10.12.2019|Rahandusministeerium

Eesti allkirjastab üleeuroopalise deklaratsiooni omavalitsuste digiarengu kiirendamiseks

Riigihalduse minister Jaak Aab allkirjastab täna Soomes Oulus toimuval digiarengu konverentsil deklaratsiooni, millega üleeuroopaliselt lepitakse kokku meetmed kohalikes omavalitsustes innovaatiliste digilahenduste kiiremaks kasutuselevõtuks. „Kohtumise keskne küsimus on, kuidas Euroopa...
05.12.2019|Rahandusministeerium

Riigihalduse minister väisab reedel Ruhnut

Riigihalduse minister Jaak Aab külastab reedel Ruhnut, et tutvuda väikesaare ja sealse vallavalitsuse arengute ning väljakutsetega. „Ruhnu on oma ilusa ja ainulaadse loodusega väga eriline elupaik. Ent kohalikud vajavad väikesaarel eluga toimetulekuks mandriinimestest mõnevõrra teistsugust...
05.12.2019|Rahandusministeerium

Eesti ja Läti piiriäärsete regioonide arendustegevusteks suunatakse 2,5 miljonit

Riias toimub 5.-6. detsembril Interreg Eesti-Läti programmi seirekomitee kohtumine, kus otsustatakse viimasesse, viiendasse taotlusvooru laekunud projektitaotluste rahastamisotsused ja alustatakse uue perioodi programmi ette valmistamisega. Viies taotlusvoor on suunatud turismitoodete...
04.12.2019|Rahandusministeerium

Rahandusministeerium esitas kooskõlastamiseks teabevahetust lihtsustavad riigihangete seaduse muudatused

Rahandusministeerium saatis ministeeriumitele ja huvigruppidele kooskõlastamiseks riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu. „Muudatuse eesmärk on võimaldada väikese maksumusega riigihangetes lihtsamat teabevahetust, näiteks e-kirja teel. Sellega vähendatakse oluliselt hankijate töökoormust...
Pildil aastate 2007-2008 ja 2018-2019 Seto Kuningriigi ülemsootska Aare Hõrn, kes kõneles publikule Võrumaal asuva Meremäe valla külade nimede taastamisest ning setokeelsete külanimede ajaloost.
03.12.2019|Rahandusministeerium

Kohanimed on tähtsad nii identiteedi kui ka turvalisuse pärast

Võrumaale keskendunud kohanimepäeval tõdeti, et paikade nimede väärtustamine ja nende korrektsus on tähtis nii kohaliku identiteedi ja ajaloopärandi säilimiseks kui ka igapäevaelu sujuvaks korraldamiseks. „Tänasel kohanimepäeval jäi esinejate sõnavõttudest selgesti kõlama, et eestlaste jaoks on...
03.12.2019|Rahandusministeerium

Täna tähistatakse Võrus kohanimepäeva

Eesti piirkondlike kohanimede, nende ajaloo ja nimede määramise kommete tutvustamiseks, tähistatakse täna Võru kultuurimajas Kannel kohanimepäeva. „Pikaaegse traditsiooniga kohanimepäeva peetakse rahandusministeeriumi eestvedamisel tänavu juba 17. korda,“ ütles rahandusministeeriumi...
27.11.2019|Rahandusministeerium

Kohalike omavalitsuste alusseadus läheb uuendamisele

Kohalike omavalitsuste korraldust ja tegevust koordineeriva alusseaduse üle vaatamiseks kogunenud eksperdikomisjon pani paika edasised sammud, millises teemade järjekorras, ulatuses ja ajagraafikuga seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse (VTK) koostamisega edasi minnakse ja millised on selle...
26.11.2019|Rahandusministeerium

Balti riikidel on sarnane väljakutse: maapiirkondades elukeskkonna arendamine

Balti riigid tunnetavad elanike arvu kahanemise tagajärgi nii kohalikul kui ka kogu riigi tasandil. Probleemi leevendamiseks peavad valitsused olema linnadele ning valdadele jõuliselt nõu ja jõuga toeks, nentisid möödunud nädalasel kohtumisel Eesti, Läti ja Leedu regionaalvaldkonna ministrid...

Lehed