Sa oled siin

Uudised

27.11.2019|Rahandusministeerium

Kohalike omavalitsuste alusseadus läheb uuendamisele

Kohalike omavalitsuste korraldust ja tegevust koordineeriva alusseaduse üle vaatamiseks kogunenud eksperdikomisjon pani paika edasised sammud, millises teemade järjekorras, ulatuses ja ajagraafikuga seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse (VTK) koostamisega edasi minnakse ja millised on selle...
26.11.2019|Rahandusministeerium

Balti riikidel on sarnane väljakutse: maapiirkondades elukeskkonna arendamine

Balti riigid tunnetavad elanike arvu kahanemise tagajärgi nii kohalikul kui ka kogu riigi tasandil. Probleemi leevendamiseks peavad valitsused olema linnadele ning valdadele jõuliselt nõu ja jõuga toeks, nentisid möödunud nädalasel kohtumisel Eesti, Läti ja Leedu regionaalvaldkonna ministrid...
22.11.2019|Rahandusministeerium

Uuring: Eesti elanikud ei rakenda oma rahatarkuse teadmisi

Eesti elanikel on suhteliselt palju infot ja rahaasjade vastutustundlikuks korraldamiseks ka piisavalt head teadmised, kuid need võiksid rohkem jõuda praktikasse pere rahanduslikku heaolu ja kindlustunnet suurendama, selgus rahandusministeeriumi tellitud rahatarkuse uuringust. Uuring näitas, et 92...
20.11.2019|Rahandusministeerium

Eesti võõrustab homme Taageperas Balti regionaalministreid

Eesti, Läti ja Leedu ministrid kohtuvad homme Valgamaal Taageperas, et arutada kahepäevasel kohtumisel riikide kohalikku ja regionaalset halduskorraldust ning planeerimist, ettevõtluskeskkonna soodustamist, kohaliku elu toetusi ning arenguvõimalusi. „Balti riigid on ikka kokku hoidnud ning...
14.11.2019|Rahandusministeerium

Minister Aab: avalikku teenistusse on oodatud töötama teistest rahvustest inimesed

Rahandusministeeriumis valminud analüüs soovitab värvata avalikku teenistusse rohkem teistest rahvustest inimesi. Selleks koostati ettepanekud, et tõsta muukeelse elanikkonna, eriti noorte teadlikkust avalikus sektoris töötamise võimaluste kohta. Riigihalduse minister Jaak Aab märkis analüüsi...
12.11.2019|Rahandusministeerium

Rahandusminister Helme: Auvere jaam alustab taas tööd selle nädala lõpus

Eesti Energia üldkoosolekut esindav rahandusminister Martin Helme kohtus täna Auveres kontserni juhtkonna, ametiühingute ning Auvere elektrijaama ehitanud General Electricu esindajatega. Ministri hinnangul on Eestile jätkuvalt oluline säilitada energiasõltumatust tagav juhitav tootmisvõimsus....
12.11.2019|Rahandusministeerium

Nelja ministri kohtumisel otsiti lahendusi maapiirkonda kodu loomise toetamiseks

Eile arutasid siseministeeriumis nelja ministeeriumi ministrid, kuidas aidata peresid maapiirkonda eluaseme soetamisel, et saavutada olulisi regionaalarengu, rahvastiku- ja perepoliitika eesmärke ning soodustada Eestisse tagasipöördumist. Nõupidamisel nähti keskse meetmena riigipoolset...
06.11.2019|Rahandusministeerium

Eesti ja Läti arutavad tänasel ühisistungil piiriülese koostöö tõhustamist

Täna toimub Riias korraline Eesti ja Läti valitsustevahelise komisjoni ühisistung, kus arutatakse, kuidas pakkuda piiriüleselt elanikele mugavaid avalikke teenuseid, toetada koostöös piirkondade arengut ning suurendada valmisolekut kriisidega toimetulekuks. „Tänasel kohtumisel saame Läti...
31.10.2019|Rahandusministeerium

Riigihangete panus Eesti majandusse kasvas möödunud aastal 2,7 miljardi euroni

E-hangete osakaal riigihangetes kasvas Eestis 96 protsendini, mis on  erakordselt hea tulemus võrreldes Euroopa riikide näitajatega. Ka uue riigihangete registri kasutusele võtmine oli oluline areng riigihangete valdkonnas möödunud aastal. See selgub täna valitsusele tutvustatud riigihangete...
30.10.2019|Rahandusministeerium

Aab: peame tegema Lõuna-Eesti tormi õppetunnist järeldused ja vajalikud otsused

Riigihalduse minister Jaak Aab on kokku kutsunud kohtumise, et selgeks teha, kuidas erinevad ametkonnad ja kohalikud omavalitsused toimisid hädaolukorras, millised on kitsaskohad ja puudujäägid. „Lõuna-Eestis tormi põhjustatud olukorras on mitmetel ametkondadel ja ka kohalikel omavalitsustel...

Lehed