Sa oled siin

Uudised

07.11.2019|Rahandusministeerium

Inflatsioon oli viimase kolme aasta aeglaseim

Kaubandustülide süvenemise ja jätkuva poliitilise ebakindluse mõjul on maailmamajanduse ja kaubavahetuse arengud tänavu olnud nõrgad ning kaasa toonud toormehindade languse. Seeläbi kujunes Eestis ja euroalal laiemalt oktoobri inflatsioon viimase kolme aasta madalaimaks. Statistikaameti andmetel...
07.11.2019|Rahandusministeerium

Stabiliseerimisreservi maht oli septembri lõpul 415 miljonit eurot

Septembri lõpul oli stabiliseerimisreservi varade maht turuväärtuses 415,1 miljonit eurot. Valitsus sai tänasel istungil ülevaate stabiliseerimisreservi varadest. Tänavu üheksa kuu jooksul laekus reservi 3,5 miljonit eurot, millest enamuse moodustas Eesti Panga 2018. aasta kasumieraldis. Reservi...
06.11.2019|Rahandusministeerium

Eesti ja Läti arutavad tänasel ühisistungil piiriülese koostöö tõhustamist

Täna toimub Riias korraline Eesti ja Läti valitsustevahelise komisjoni ühisistung, kus arutatakse, kuidas pakkuda piiriüleselt elanikele mugavaid avalikke teenuseid, toetada koostöös piirkondade arengut ning suurendada valmisolekut kriisidega toimetulekuks. „Tänasel kohtumisel saame Läti...
31.10.2019|Rahandusministeerium

Riigihangete panus Eesti majandusse kasvas möödunud aastal 2,7 miljardi euroni

E-hangete osakaal riigihangetes kasvas Eestis 96 protsendini, mis on  erakordselt hea tulemus võrreldes Euroopa riikide näitajatega. Ka uue riigihangete registri kasutusele võtmine oli oluline areng riigihangete valdkonnas möödunud aastal. See selgub täna valitsusele tutvustatud riigihangete...
31.10.2019|Rahandusministeerium

Balti riigid ühtlustavad pandikirjade emiteerimise regulatsiooni

Eesti, Läti ja Leedu rahandusministeeriumid said koostöös Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanga ning pankadega valmis lõplikud ettepanekud ühtse Baltikumi pandikirjaturu arendamiseks vajaliku õigusraamistiku loomiseks. „Eraldivõetuna on pandikirjade tagatiseks olevate hüpoteeklaenude turg igas...
30.10.2019|Rahandusministeerium

Aab: peame tegema Lõuna-Eesti tormi õppetunnist järeldused ja vajalikud otsused

Riigihalduse minister Jaak Aab on kokku kutsunud kohtumise, et selgeks teha, kuidas erinevad ametkonnad ja kohalikud omavalitsused toimisid hädaolukorras, millised on kitsaskohad ja puudujäägid. „Lõuna-Eestis tormi põhjustatud olukorras on mitmetel ametkondadel ja ka kohalikel omavalitsustel...
30.10.2019|Rahandusministeerium

Teise pensionisamba muudatused läksid kooskõlastusringile

Eelnõu valitsuskoalitsiooni teise pensionisamba muudatuste ettepanekutega läks kolmapäeval kooskõlastusringile. Kavandatud muudatuste jõustumisel muutuks sambas pensionivara kogumine vabatahtlikuks ja tekiks võimalus kogutud raha enne pensionile minekut kasutusele võtta. „Pärast muudatuste...
23.10.2019|Rahandusministeerium

Aab: regionaalrahadega suunatakse tähelepanu nii eakatele, lastele kui ka ettevõtjatele

Riik toetab järgmisel aastal Eesti erinevate piirkondade arengut 17 miljoni euroga, millele kavandatakse lisaks ligi 43 miljoni euro eest rahastusotsuseid välisvahendite toetustest ning 10 miljonit CO2 kvoodituludest. „Elu Tallinnas, Tartus või Pärnus on väga erinev elust Mustvees või Karksi-...
22.10.2019|Rahandusministeerium

Ministrid Kokk ja Aab: töö maamaksu hüppelise tõusu vältimiseks juba käib

Maa plaanitava korralise hindamise tulemusi ei võeta maamaksu arvutamise aluseks ilmselt enne 2023. aastat. Juba praegu on ettevalmistamisel meetmed, kuidas maamaksu hüppeline tõus ära hoida. „Maa viimasest korralisest hindamisest on möödas ligi kaks kümnendit. Uus hindamine ja seeläbi maa...
17.10.2019|Rahandusministeerium

Valitsus kiitis heaks ELi struktuuritoetuse planeerimise põhimõtted

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks Eesti seisukohad, millistest põhimõtetest lähtudes tuleks planeerida Euroopa Liidu struktuurivahendeid järgmisel, aastate 2021–2027 eelarveperioodil. Üheks muudatuseks võrreldes senise eelarveperioodiga on vahendite kavandamine riigi...

Lehed