Sa oled siin

Uudised

22.06.2020|Rahandusministeerium

Rahandusministeerium hakkab uurima rahatarkuse õpetamist

Rahandusministeerium hakkab uurima finantskirjaoskuse õpetamist üldharidus- ja kutsekoolides, et koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kujundada järgmiste aastate rahatarkuse õpetamise suunad. Tegemist on esmakordse sellise uuringuga Eestis. 2020. aasta lõpuks selguvad tulemused on sisendiks...
18.06.2020|Rahandusministeerium

ELi ettevõtlustoetused on tõstnud Eesti ettevõtete tootlikkust ja loonud töökohti

Euroopa Liidu toel Eesti ettevõtjatele antud ettevõtlus- ja innovatsioonitoetused on tõstnud tootlikkust ja tööhõivet ning on pikaajalise positiivse mõjuga Eesti majandusele, selgub rahandusministeeriumi tellitud hindamisest, mis valmis koostöös Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga....
18.06.2020|Rahandusministeerium

Kärdla riigimaja saab uue hoone

Valitsus kiitis tänasel kabinetinõupidamisel heaks riigimajade projekti raames Kärdlasse uue hoone ehituse. Aastaks 2026 on plaanis rajada riigimajad 13 maakonda. Riigimajad luuakse maakonnakeskustesse avalike teenuste osutamiseks. Samas suurenevad kaugtöö võimalused ja paindlikkus üle...
18.06.2020|Rahandusministeerium

Riik hakkab uurima võimalusi Suure väina püsiühenduse rajamiseks

Riigihalduse minister Jaak Aabi ettepanekul otsustas valitsus algatada riigi eriplaneeringu Suure väina püsiühenduse kavandamiseks. Niiviisi selgitatakse välja, millised mõjud kaasneksid püsiühendusega ning kas nendest tulenevalt oleks võimalik mandri ning Muhumaa vahele silda või tunnelit ehitada...
17.06.2020|Rahandusministeerium

Eesti võttis Euroopa Liidu rahapesudirektiivid täielikult üle

Riigikogu kiitis täna kolmandal lugemisel heaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, mis oluliselt täiendab praeguseid rahapesu tõkestamise võimalusi. Vastuvõetud muudatused täpsustavad rahapesu mõistet, loovad kaitse vilepuhujatele ja õigusliku aluse olemasoleva elektroonilise...
17.06.2020|Rahandusministeerium

Rahapesuvastane võitlus koondub rahandusministeeriumi haldusalasse

Täna Riigikogu poolt vastu võetud rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse raames tuuakse seni politsei- ja piirivalveameti koosseisu kuulunud rahapesu andmebüroo eraldiseiseva asutusena rahandusministeeriumi valitsemisalasse. Uus asutus rahandusministeeriumi haldusalas luuakse seaduse kohaselt...
16.06.2020|Rahandusministeerium

Üldplaneeringute koostamiseks saavad toetust 14 omavalitsust

Üldplaneeringute jaoks vajalike uuringute ja analüüside tegemiseks saavad toetust 14 kohalikku omavalitsust. Toetusega aidatakse teadmispõhise lähenemisega kujundada elukeskkonda paremaks just nendes valdkondades, mida konkreetses paigas tähtsaks peetakse. „Esitatud taotlused olid väga sisukad,“...
11.06.2020|Rahandusministeerium

Rail Balticule Pärnumaale sobiliku trassi leidmiseks uuendatakse maakonnaplaneeringut

Tulenevalt riigikohtu lahendist otsustas riigihalduse minister Jaak Aab uuendada Pärnu maakonnaplaneeringu menetlust. Selleks töötatakse välja alternatiivid tühistatud trassilõigu osas, tehakse kõik vajalikud uuringud ja hinnatakse majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ning keskkonna mõjusid...
10.06.2020|Rahandusministeerium

Eesti sõlmis 200 miljoni eurose laenulepingu Euroopa Nõukogu Arengupangaga

Rahandusminister Martin Helme allkirjastas Euroopa Nõukogu Arengupangaga (CEB) lepingu 200 miljoni euro suuruse laenu võtmiseks koroonakriisi mõjude leevendamise eesmärgil. "Meie valik on olnud hoida kriisis tööturg toimimas ning ettevõtted elus. Euroopa madalaima võlakoormusega riigina ning...
10.06.2020|Rahandusministeerium

Kesk-Eesti ametnike välitööd lükkuvad 2021. aastasse

Tänavu augustis Kesk-Eestis toimuma pidanud ametnike välitööd lükatakse erakordsest ajast tingituna edasi järgmisse, 2021. aasta suvesse. Sel suvel ametnike välitöid ei toimu. „Koroonakriisi ja selle tagajärgedega tegelemine on nõudnud omavalitsustelt väga palju energiat ja ressurssi,“ ütles...

Lehed