Sa oled siin

Uudised

23.09.2021|Rahandusministeerium

Balti eksperdid jagavad kogemusi kohanimede kasutamise kohta

23.-24. septembrini koguneb ÜRO kohanimeekspertide Balti rühm, et vahetada infot ning kooskõlastada arusaamu ja tegevusi kohanimede riiklikul normimisel. Ekspertide Balti jaotise veebiistungil osalevad Eesti, Läti, Leedu, Poola, Venemaa ning vaatlejatena Ukraina, Valgevene ja Slovakkia kohanime-...
02.09.2021|Rahandusministeerium

Omavalitsustele eraldatakse lisaraha toimetulekutoetuse maksmiseks

Valitsus võttis täna vastu korralduse, millega jaotatakse omavalitsustele toetusfondist kokku 3,9 miljonit eurot toimetulekuraskustes inimestele toetuste maksmiseks ning asendus- ja järelhoodusteenuse korraldamiseks. Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele, mida maksab kohalik...
19.08.2021|Rahandusministeerium

Uuring: Harjumaalt rändavad välja pigem lastega pered ja vanemaealised

Ehkki Harjumaalt väljaränne on pigem kasvamas ja mujale suunduvad tasapisi järjest nooremad tööealiste vanusrühmad, moodustavad Harjumaalt väljarändajaid kogu riigi elukoha vahetajatest siiski vaid 11%. Harjumaalt suunduvad mujale elama peamiselt eestlased, lastega pered ja vanemaealised ning...
16.08.2021|Rahandusministeerium

Avalike teenuste taset on enim parendanud Lääne-Harju, Saue ja Valga vallad

Rahandusministeerium avalikustas täna kohalike omavalitsuste 2020. aasta teenustasemete tulemused. Veebilehe minuomavalitsus.ee andmed näitavad, et Eesti omavalitsustes on eelmisel aastal üleüldiselt paranenud kriisideks valmisolek ja täiskasvanute sotsiaalhoolekande teenus. Tulemuste...
13.08.2021|Rahandusministeerium

Kesk-Eesti välitööde „esimesi tibusid“ loetakse oktoobris

Täna tehti Paides kokkuvõtteid Ametnike välitöödest, mille eesmärk oli riigi ja omavalitsuse koostöös töötada välja uued võimalused Kesk-Eesti potentsiaali rakendamiseks ning arengu toetamiseks. Järgmiseks sammuks on tegevuste analüüs, konkreetsed jätkutegevused ja kava loodetakse paika saada...
06.08.2021|Rahandusministeerium

Aab: riigireformi tegevuskava sai oluliselt täiendatud

Valitsus kiitis eilsel kabinetinõupidamisel heaks uuendatud riigireformi tegevuskava aastateks 2021-2023. Tegevuste peamisteks suundadeks on eelkõige avalike teenuste ja regionaalse koostöö tõhustamine ning e-riigi arendamine. Riigihalduse ministri Jaak Aabi hinnangul tuleb riigireformi tegevustes...
21.07.2021|Rahandusministeerium

Eesti ehitab CO2 heitkoguste tulust 26 uut liginullenergiahoonet

Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) toetavad 27,5 miljoni euroga 26 uue avaliku sektori liginullenergiahoone rajamist ning kahe hoone energiatõhusaks renoveerimist. Selleks vajalik raha tuleb Eesti süsinikdioksiidi (CO2) heitkoguste ühikute enampakkumisel saadavast tulust....
22.06.2021|Rahandusministeerium

Valitsus toetas omavalitsuste ühinemistoetuse taastamist

Täna kiideti riigihalduse ministri ettepanekul heaks seaduse muutmise algatus, mille kohaselt taastatakse kohalike omavalitsuste ühinemistoetus, et motiveerida omavalitsusi ka pärast haldusreformi enda võimekuse tõstmiseks ühinema. Seaduse jõustumisel saaks iga 2025. aastast ühinenud omavalitsus...
07.06.2021|Rahandusministeerium

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatusettepanekud valmivad sügiseks

Eelmisel nädalal toimus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse eksperdikomisjoni viimane sisuline kohtumine, kus arutleti peamiselt omavalitsuste koostöö ja liitude regulatsiooni üle. Kohtumisel anti muudatustele viimane sisend, eelnõu peaks valmima sügiseks ning see plaanitakse valitusele...
27.05.2021|Rahandusministeerium

Riigi- ja omavalitsusasutustele avaneb võimalus oma ruumiloome pädevust suurendada

Rahandusministeeriumi koordineerimisel on välja töötatud koolitusprogramm, mis pakub riigi- ja omavalitsustöötajatele täiendavaid teadmisi ruumiloome valdkonnas. Programm peaks käivituma sügisest ning selle eesmärgiks on tähtsustada ruumiloomega seonduvat, tõsta valdkondlike teadmiste taset ning...

Lehed