Sa oled siin

Uudised

22.05.2020|Rahandusministeerium

Rahandusministeerium kutsub vastama rahapesu tõkestamise riskide teadlikkuse küsitlusele

Mais ja juunis saavad mitme sektori ettevõtjad rahandusministeeriumilt palve täita küsimustik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise teadlikkuse ja kogemuse kohta. Küsitlusel saadav info on oluline sisend riiklikule riskihindamisele, mille eesmärk on rahapesu ja terrorismi rahastamisega...
06.05.2020|Rahandusministeerium

Raamatupidamise Toimkond avaldas selgitused töötukassa töötasu hüvitise kajastamise kohta

Raamatupidamise Toimkond avaldas selgitused, mille kohaselt tuleks töötukassa makstavat töötasu hüvitist kajastada raamatupidamises tegevuse sihtfinantseerimisena.   Selgitused on kättesaadavad Raamatupidamise Toimkonna lehel rahandusministeeriumi veebis siin.  COVID-19 haigust...
24.04.2020|Rahandusministeerium

Raamatupidamise Toimkond avaldas selgitused koroonaviiruse ja eriolukorra mõjude kajastamiseks aastaaruannetes

Raamatupidamise Toimkond avaldas selgitused, kuidas peaks arvestama koroonaviiruse ja eriolukorra mõjusid raamatupidamise aastaaruande koostamisel.   COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhang ja selle lahendamiseks kehtestatud eriolukord mõjutab valdava osa Eesti ettevõtete...
20.12.2019|Rahandusministeerium

Valitsus nimetas ametisse raamatupidamise toimkonna uue koosseisu

Valitsus nimetas tänasel istungil rahandusminister Martin Helme ettepanekul ametisse raamatupidamise toimkonna uue koosseisu. “Raamatupidamise toimkond on läbi aastate kujundanud Eesti raamatupidamise standardit. Sellega on toimkond kasvatanud Eesti ettevõtluskeskkonna usaldusväärsust, kuna kõrgel...
20.12.2019|Rahandusministeerium

Edasilükkunud tulumaksu kajastamine IFRS konsolideeritud aruannetes

Edasilükkunud tulumaksu kajastamiseks on tekkinud kaks erinevat meetodit eelkõige suurettevõtteid puudutavates rahvusvahelise finantsaruandluse standardi IFRS põhjal koostatud konsolideeritud aruannetes. 2018. aastal hakkas kehtima Lätis uus tulumaksusüsteem, mis sarnaneb Eesti süsteemile. Selle...
16.10.2019|Rahandusministeerium

Ootame tagasisidet raamatupidamise toimkonna juhendite kavandatavatele muudatustele

Raamatupidamise toimkond ootab 17. novembrini kasutajate tagasisidet kavandatavatele muudatustele toimkonna juhendites, mis täpsustavad raamatupidamise seaduse nõudeid. Juhendite muutmine tuleneb kasutajatelt saadud tagasisidest ja on enamjaolt vormiline ning täpsustava iseloomuga. Mõni sisuline...
03.06.2019|Rahandusministeerium

Kehtivad Raamatupidamise Toimkonna juhendid said kättesaadavaks inglise ja vene keeles

Rahandusministeerium tõlkis raamatupidamise toimkonna juhendid inglise ja vene keelde. Tõlked on koostöös Raamatupidamise Toimkonnaga üle vaadatud ja heaks kiidetud ning soovijatele kättesaadavad. „Eestikeelseid juhendeid on vastava Euroopa Liidu direktiivi üle võtmisel üksjagu muudetud, mistõttu...
23.01.2019|Rahandusministeerium

Tõniste: seadusemuudatused säästavad riigile ja ettevõtjatele hulga tööaega

Riigikogus on täna esimesel lugemisel kaks olulist seaduseelnõu, mis aitavad jõustumisel vähendada andmete esitamise ja haldamisega seotud halduskoormust nii asutuste, ettevõtjate kui ka kodanike jaoks.  Rahandusminister Toomas Tõniste rõhutas eelnõusid tutvustades, et muudatustega...
10.01.2019|Rahandusministeerium

Valitsus toetas riigi raamatupidamises üleminekut e-arvetele

Valitsus kiitis heaks raamatupidamise seaduse eelnõu muudatused, millega riigi raamatupidamine läheb 1. juulist 2019 üle täielikult e-arvetele. E-arvete kasutamises on Eesti Euroopa Liidus mahajääjate hulgas. Era- ja avaliku sektori vahel liigub 19 protsenti arvetest e-arvetena, 64 protsenti PDF-...
16.03.2017|Rahandusministeerium

Audiitortegevuse seaduse muudatused vähendavad bürokraatiat

Valitsus kiitis heaks audiitortegevuse ja teiste seaduste muudatused, mis jõustudes vähendavad bürokraatiat nii erasektoris kui ka avalikus sektoris.

Lehed