Sa oled siin

Uudised

07.08.2020|Rahandusministeerium

Eesti valitsust nõustava advokaadibüroo Freeh Sporkin Sullivan LLP töö jaguneb kolme etappi

Seoses Eesti avalikkuse jätkuva kõrgendatud huviga Eesti riiki nõustava USA advokaadibüroo Freeh Sporkin ja Sullivan LLP sõlmitud lepingu sisu vastu selgitab rahandusministeerium veelkord avaliku teabe seaduse võimaluste piires USA advokaadibüroo ülesandeid. USA advokaadibüroo pakub Eesti...
03.07.2020|Rahandusministeerium

Helme: mineviku rahapesujuhtumite uurimine peab tooma selguse

Rahandusminister Martin Helme sõlmis 27. juunil kokkuleppe USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan LLP Eesti riigile õigusteenuse osutamiseks rahvusvahelistes rahapesuga seotud uurimistes. Advokaadibüroo on Eesti riigile partneriks minevikus toimunud suurte rahapesujuhtumite uurimisel...
03.07.2020|Rahandusministeerium

Eesti sõlmis õigusabi kokkuleppe USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan LLP

Rahandusminister Martin Helme sõlmis kokkuleppe Ameerika Ühendriikide advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan LLPga Eesti riigile õigusteenuse osutamiseks rahvusvahelistes rahapesuga seotud uurimistes. Advokaadibüroo on Eesti riigile partneriks viimaste aastate suurte rahapesujuhtumite...
01.07.2020|Riigikantselei

Rahapesu tõkestamise valitsuskomisjon: virtuaalvääringute valdkond vajab tähelepanu

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon arutas oma istungil teisipäeval põhjalikumalt virtuaalvääringute ja ühisrahastuse teenuste pakkujate ning nendega seotud investeerimiskelmuste teemasid. Komisjoni liikmed said samuti ülevaate Moneyvali hindamise ettevalmistuse...
17.06.2020|Rahandusministeerium

Eesti võttis Euroopa Liidu rahapesudirektiivid täielikult üle

Riigikogu kiitis täna kolmandal lugemisel heaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, mis oluliselt täiendab praeguseid rahapesu tõkestamise võimalusi. Vastuvõetud muudatused täpsustavad rahapesu mõistet, loovad kaitse vilepuhujatele ja õigusliku aluse olemasoleva elektroonilise...
17.06.2020|Rahandusministeerium

Rahapesuvastane võitlus koondub rahandusministeeriumi haldusalasse

Täna Riigikogu poolt vastu võetud rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse raames tuuakse seni politsei- ja piirivalveameti koosseisu kuulunud rahapesu andmebüroo eraldiseiseva asutusena rahandusministeeriumi valitsemisalasse. Uus asutus rahandusministeeriumi haldusalas luuakse seaduse kohaselt...
26.05.2020|Rahandusministeerium

Rahapesuvastane võitlus koondub rahandusministeeriumi valitsemisalasse

Seni politsei- ja piirivalveameti koosseisu kuulunud rahapesu andmebüroost saab valitsuskoalitsioonis saavutatud kokkuleppe järgi eraldiseisev asutus rahandusministeeriumi valitsemisalas. Rahandusminister Martin Helme saatis teisipäeval selleks vajalikud seadusemuudatuste ettepanekud riigikogu...
22.05.2020|Rahandusministeerium

Rahandusministeerium kutsub vastama rahapesu tõkestamise riskide teadlikkuse küsitlusele

Mais ja juunis saavad mitme sektori ettevõtjad rahandusministeeriumilt palve täita küsimustik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise teadlikkuse ja kogemuse kohta. Küsitlusel saadav info on oluline sisend riiklikule riskihindamisele, mille eesmärk on rahapesu ja terrorismi rahastamisega...
09.01.2020|Rahandusministeerium

Helme: rahapesuvastane võitlus peab olema targem

Rahandusminister Martin Helme sõnul peab rahapesuvastane võitlus pankades olema senisest targem ja läbimõeldum, et selle käigus ei kannataks ausad ettevõtted ning Eesti ei kaotaks uusi investeeringuid. „Rahapesu tõkestamine on jätkuvalt üks meie prioriteetidest, aga praegu kipume selles vahepeal...
19.12.2019|Rahandusministeerium

Eesti tõhustab võitlust rahapesuga

Valitsus kiitis täna oma istungil heaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise eelnõu, mis seadusena jõustudes täiendaks oluliselt praegusi rahapesu tõkestamise võimalusi. Kavandatavad muudatused looksid kaitse vilepuhujatele ja õigusliku aluse olemasoleva elektroonilise...

Lehed