Sa oled siin

Uudised

16.09.2020|Rahandusministeerium

Omavalitsuste tulubaas on stabiliseerumas

Valitsuskomisjon ja Eesti Linnade ja Valdade Liit arutasid 15. septembril kohalike omavalitsuste 2021. aasta eelarve kavandamise küsimusi. „Kohalike omavalitsuste hea käekäik on jätkuvalt riigi südameasi, kuna sellest sõltuvad otseselt meie inimeste võimalused ja heaolu kõigis Eesti...
15.09.2020|Rahandusministeerium

Riigihalduse minister teeb ettepaneku taastada omavalitsuste ühinemistoetus

Rahandusministeerium esitas avalikule kooskõlastusringile ettepaneku taastada kohalike omavalitsuste vabatahtliku ühinemise toetus, millega makstaks igale ühinejale 500 000 kuni 1 500 000 eurot. Samuti võimaldaks seadus edaspidi omavalitsustel muutuda vallast linnaks või vastupidi ilma, et oleks...
14.09.2020|Rahandusministeerium

Aab: head avalikku teenust saab pakkuda haritud ja professionaalne riigiteenistuja

Riigi ja omavalitsuse ametiasutustes töötas eelmisel aastal 27 628 avalikku teenistujat, moodustades kogu Eesti tööhõivest 4,2 protsenti. Asutustes jätkati valdkondade töö ümberkorraldamisega, et pakkuda paremat avalikku teenust nii digitaalselt kui otsesuhtluses. Rahandusministeeriumis...
08.09.2020|Riigikantselei

Ida-Virumaa ootab selget sihti ja elanike kaasarääkimist

Täna toimub Ida-Virumaa õiglase ülemineku programmi avalik veebiarutelu, mille fookuses on piirkonna edasine areng ning sellega seotud võimalused. Keskkonnasäästlikule majandusele ülemineku planeerimisel keskendutakse seekordsel kohtumisel elu- ja  looduskeskkonnale ning inimeste võimalustele...
04.09.2020|Rahandusministeerium

Valitsuskomisjon arutab täna Kagu-Eesti väljakutseid

Täna koguneb Värskas piirialade elanike probleemide lahendamiseks moodustatud Kagu-Eesti valitsuskomisjon, kus arutatakse mitmeid piirkonnale olulisi teemasid.                       ...
01.09.2020|Rahandusministeerium

Kohalikud kogukonnad saavad oktoobri alguseni toetust taotleda

Tänasest on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, kust mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on kuni 4000 eurot ühe projekti kohta. „Kohalikel kogukondadel on regionaalses arengus väga suur roll,“ nentis riigihalduse...
26.08.2020|Rahandusministeerium

Riik tänas tublimaid piirkonnaelu edendajaid Regionaalmaasikatega

Peaminister Jüri Ratas ja riigihalduse minister Jaak Aab andsid täna Stenbocki majas toimunud pidulikul vastuvõtul üle Regionaalmaasikad, millega tänati kõige tublimaid inimesi ja ettevõtteid Eesti regionaalarengusse panustamise eest. Peaminister Jüri Ratas tunnustas nii tänavusi laureaate kui ka...
25.08.2020|Rahandusministeerium

Uus veebileht pakub võrdlevat ülevaadet Eesti omavalitsuste toimimisest

Tänasest saavad kõik huvilised omavalitsuste teenuste korraldusest detailse ja põhjaliku ülevaate uuel veebilehel minuomavalitsus.fin.ee. Veebilehega soovitakse kaasa aidata kohalike teenuste arengule üle Eesti. Kogu Eesti andmete ühele lehele toomine aitab tõsta ühiskondlikku teadlikkust...
21.08.2020|Rahandusministeerium

Ida-virulastelt oodatakse mõtteid, mis aitaksid piirkonda arendada

Rahandusministeerium ja Ida-Virumaa omavalitsuste liit kutsuvad kõiki Ida-Virumaa elanikke osalema piirkondlikel aruteludel, mis on osa õiglase ülemineku strateegia koostamise protsessist. „Augustis ja septembris toimub Ida-Virumaal neli temaatilist arutelu, kus maakonna elanikel on võimalik saada...
11.08.2020|Rahandusministeerium

Rahandusministeerium kutsub mereala planeerimises kaasa rääkima!

Eesti esimese riikliku mereala planeeringu põhilahendust ja selle mõjude hindamist tutvustavad avalikud arutelud toimuvad 17.-19. augustini Tallinnas, Kuressaares ja Saka mõisas. Kaasa rääkima ja mõtlema on oodatud kõik huvilised. „Planeeringu protsessis on üle kolme aasta tehtud intensiivset tööd...

Lehed