Sa oled siin

Uudised

09.06.2021|Rahandusministeerium

Selgusid tänavused regionaalmaasika saajad

Täna anti Stenbocki majas pidulikul vastuvõtul kaheksandat korda välja regionaalarengu auhinnad. Selle aasta konkursil on väljapaistvate tegevustena aukohal kaug- ja koostöövõimalused, ruumiloome, pikaaegne ettevõtlus ja töökohtade pakkumine ning külaelu keskuse - poe - taasavamine. „Kõigil...
07.06.2021|Rahandusministeerium

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatusettepanekud valmivad sügiseks

Eelmisel nädalal toimus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse eksperdikomisjoni viimane sisuline kohtumine, kus arutleti peamiselt omavalitsuste koostöö ja liitude regulatsiooni üle. Kohtumisel anti muudatustele viimane sisend, eelnõu peaks valmima sügiseks ning see plaanitakse valitusele...
03.06.2021|Rahandusministeerium

Maa hindamise uued alused said valitsuse heakskiidu

Riigihalduse ministri algatusel kiitis valitsus täna heaks seaduste muudatused, mille kohaselt toimub järgmine maa korraline hindamine 2022. aastal. Uuendused ajakohastavad maa väärtuse, viies maamaksu kooskõlla maa turuväärtuse põhimõtetega. Muudatused ei puuduta seni kehtivat kodualuse maa...
14.05.2021|Rahandusministeerium

Aab: omavalitsus peab saama iseseisvalt otsustada kõiki kohaliku elu küsimusi

Rahandusministeerium tutvustas eile valitsusele ettepanekut määrata riigihalduse ministri üheks kohustuseks koordineerida Eestis edaspidi senisest enam ülesannete detsentraliseerimist omavalitsuste suunal. Ettepaneku kohaselt tuleks tulevikus ministeeriumitel pakkuda senisest rohkem omavalitsustele...
06.05.2021|Rahandusministeerium

Riigi äriühingud maksavad eelarvesse 97,5 miljonit eurot dividende

Valitsus kiitis heaks riigi äriühingute 2021. aastal makstavad dividendid summas 97,5 miljonit eurot. Kokku laekub dividende 11 riigi äriühingult. Sel aastal on suurimad riigile dividendide maksjad Riigi Kinnisvara AS 34 miljoni euroga, Elering AS 24,4 miljonit euroga ja  AS Tallinna...
30.04.2021|Rahandusministeerium

Uued kinnisvarainvesteeringud said valitsuse heakskiidu

Riigi eelarvestrateegia raames pani valitsus paika järgmiste aastate kinnisvara uued investeeringud. Suuremate objektidena on kavas ehitada Keskkonnamaja ning alustada Politsei- ja Piirivalveameti Tallinna ning Tartu hoonete projekteerimist. Riigihalduse minister Jaak Aabi sõnul lähtutakse...
23.04.2021|Rahandusministeerium

Tänavu rakendab kaasavat eelarvet 49 omavalitsust

Sel aastal võimaldavad 79 kohalikust omavalitsusest rohkem kui pooled osaleda oma elanikel avalike projektide algatamisel kaasava eelarve kaudu. Nii saavad kogukonnad osaliselt otsustada omavalitsuse raha kasutamise üle, esitades ettepanekuid tegemistesse, mis nende äranägemisel oleksid vajalikud...
19.04.2021|Rahandusministeerium

Omavalitsused tutvustavad elanikele eelarvet

Sel kevadel on 66 omavalitsust kokku pannud 2021. aasta eelarve lühiülevaate, mis aitab kohalikul kogukonnal paremini mõista, kust tulevad omavalitsuse peamised tulud ning millele raha kulutatakse. „Peame tähtsaks, et omavalitsuse eelarve ja selle koostamine oleks kohalikele inimestele kergesti...
13.04.2021|Rahandusministeerium

Valitsus kiitis heaks riigi kinnisvarapoliitika põhimõtted

Valitsuse kabinetinõupidamisel kiideti eile heaks riigi kinnisvarapoliitika põhimõtted. Tegemist on teejuhiga keskvalitsuse asutustele, ametitele ja teenusepakkujatele hoonestatud kinnisvarakeskkonna korraldamisel. Riigihalduse minister Jaak Aabi sõnul uuendatakse alates 2007. aastast kehtinud...
08.04.2021|Rahandusministeerium

Eksperdikomisjonis vaadati üle omavalitsuste ülesanded

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse eksperdikomisjon arutas eilsel videokoosolekul taaskord seaduses muutmist vajavaid sätteid. Peamiste teemadena tõstatusid omavalitsuse põhimõtete ja ülesannete osaline ümbersõnastamine ning võimaliku täiendava juhtimismudeli piloteerimine. Riigihalduse...

Lehed