Sa oled siin

Uudised

31.08.2021|Rahandusministeerium

Valitsus hüvitab omavalitsustele vaktsineerimise korraldamise kulud

Valitsus kiitis neljapäeval toimunud kabinetinõupidamisel heaks kohalikele omavalitsustele COVID-19 vastu vaktsineerimise korraldamisega seotud kulude hüvitamise. „Hetkel me täpset kulunumbrit veel ei tea, rahandusministeerium kogub esmalt andmed vaktsineerimise kulude väljaselgitamiseks...
26.08.2021|Rahandusministeerium

Riigi osaluspoliitika põhimõtted kirjutatakse seadusse

Valitsus kiitis heaks riigivaraseaduse eelnõu muudatused, et viia seadusse eelmisel aastal heaks kiidetud riigi osaluspoliitika põhimõtted. Need puudutavad riigi äriühingutes osalemise, strateegilise juhtimiskorralduse, erinevate rollide täitmise ja aruandluspõhimõtete uuendamist. „Olulisema...
22.08.2021|Rahandusministeerium

Reitinguagentuur S&P tõstis Eesti reitingu väljavaadet

Reitinguagentuur Standard and Poor’s (S&P) kinnitas Eesti riigireitingu senisel kõrgel tasemel AA- ja tõstis reitingu väljavaate stabiilse pealt positiivseks. Eesti majandus on agentuuri hinnangul kriisis hästi vastu pidanud ja piirangud on olnud väiksemad võrreldes teiste Euroopa...
19.08.2021|Rahandusministeerium

Selgusid Suure väina püsiühenduse jaoks vajalikud lisauuringud

Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneering on jõudnud etappi, kus on selgunud planeeringu lähteseisukohad ehk ülevaade, milliseid tegevusi ja uuringuid on tarvis selleks, et anda lõplik hinnang püsiühenduse rajamise võimalikkuse kohta. Uuringute nimekirjaga on võimalik 10. septembrini tutvuda...
19.08.2021|Rahandusministeerium

Uuring: Harjumaalt rändavad välja pigem lastega pered ja vanemaealised

Ehkki Harjumaalt väljaränne on pigem kasvamas ja mujale suunduvad tasapisi järjest nooremad tööealiste vanusrühmad, moodustavad Harjumaalt väljarändajaid kogu riigi elukoha vahetajatest siiski vaid 11%. Harjumaalt suunduvad mujale elama peamiselt eestlased, lastega pered ja vanemaealised ning...
16.08.2021|Rahandusministeerium

Avalike teenuste taset on enim parendanud Lääne-Harju, Saue ja Valga vallad

Rahandusministeerium avalikustas täna kohalike omavalitsuste 2020. aasta teenustasemete tulemused. Veebilehe minuomavalitsus.ee andmed näitavad, et Eesti omavalitsustes on eelmisel aastal üleüldiselt paranenud kriisideks valmisolek ja täiskasvanute sotsiaalhoolekande teenus. Tulemuste...
13.08.2021|Rahandusministeerium

Kesk-Eesti välitööde „esimesi tibusid“ loetakse oktoobris

Täna tehti Paides kokkuvõtteid Ametnike välitöödest, mille eesmärk oli riigi ja omavalitsuse koostöös töötada välja uued võimalused Kesk-Eesti potentsiaali rakendamiseks ning arengu toetamiseks. Järgmiseks sammuks on tegevuste analüüs, konkreetsed jätkutegevused ja kava loodetakse paika saada...
13.08.2021|Rahandusministeerium

IMF andis Eesti fiskaalsele läbipaistvusele positiivse hinnangu

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) viis Eesti palvel läbi eelarve läbipaistvuse tehnilise hindamise. Lõppraportis märkis IMF, et  Eestis on olukord teiste Euroopa Liidu riikidega võrreldes samaväärne või parem. Valuutafond andis ka nõuandeid, kuidas olukorda veelgi paremaks muuta....
13.08.2021|Rahandusministeerium

Esimese poolaastaga kogunenud eelarvepuudujääk ulatus 2 protsendini

Aasta esimese kuue kuuga oli valitsussektori eelarvepuudujääki kogunenud 559 miljoni euro eest, mis moodustas 1,96 protsenti oodatavast aastasest SKP-st. Võrreldes 2020. aasta juuni lõpu seisuga on eelarve defitsiit SKP-st 1,2 protsenti ehk 292 miljonit eurot väiksem, mis tuleneb peamiselt...
11.08.2021|Rahandusministeerium

Esimesel poolaastal kasvas maksutulu 13 protsenti

Poole aastaga tasuti maksu- ja tolliametile 3,95 miljardit eurot makse, millest juuni maksutulu moodustas 778,8 miljonit eurot. Poolaasta maksulaekumine on aasta varasemast 13,8 protsenti kõrgem. Käesoleva aasta maksutulu on suurenenud igal kuul võrreldes eelmise aastaga, seejuures kiiremad kasvud...

Lehed