Sa oled siin

Veebruaris ületasid valitsussektori kulud tulusid 315 miljoni krooniga

31. märts 2000 - 0:00
2000. aasta veebruari lõpuks ületasid valitsussektori tehtud kulutused 56 miljoni krooniga samal perioodil laekunud tulusid. Kuulises lõikes oli valitsussektori defitsiit veebruaris 314,7 miljonit krooni, võrreldes 258,7 miljoni krooni suuruse ülejäägiga jaanuaris. Eelarvedefitsiit moodustas aastaks oodatavast sisemajanduse koguproduktist 0,07 %.

Omavalitsusüksuste tulude ülejääk oli veebruari lõpuks 20,6 miljonit krooni ning keskvalitsuse tulude puudujääk 76,6 miljonit krooni.

Valitsussektori konsolideeritud tulude maht oli kahe kuu kokkuvõttes 4,154 miljardit krooni ehk 13,3 % valitsussektori koondeelarvest. Keskvalitsuse tulud moodustasid 3,484 miljardit krooni ja omavalitsuste tulud 915,2 miljonit krooni.

Tulude suurem laekumine võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on tingitud maksude paremast laekumisest - makse laekus 2000. aasta esimese kahe kuuga 3,785 miljardit krooni ehk 801,8 miljonit krooni rohkem kui 1999. aasta samal perioodil.

Samuti tuleneb maksulaekumise kasv võrreldes eelmise aastaga sotsiaalmaksu tasumise korra muutusest 1999. aasta alguses - sotsiaalmaksu laekumine kahe kuuga ületas eelmise aasta vastava laekumise 570,1 miljoni krooniga ning laekumine veebruari lõpuks moodustas 15,3 % eelarves ettenähtud mahust. Aktsiiside madal laekumine - kahe kuuga laekus 8 % ja veebruaris 4,2 % aastaplaanist, on tingitud eelkõige tänu tubaka- ja mootorkütuse aktsiisi madalatele laekumistele.

Valitsussektori 2000. aasta konsolideeritud kulutused moodustasid veebruari lõpuks 4,21 miljardit krooni. Keskvalitsuse kulutused olid 3,56 miljardit krooni ja omavalitsuste kulutused 894,6 miljonit krooni. Valitsussektori kogukulutused moodustasid veebruari lõpuks aastaplaanist 13,1 %. Kulutuste aastaplaan sisaldab 2000. aasta eelarvet ja eelmisest aastast tänavusse ülekantud kulutusi.

Keskvalitsuse võlg ulatus 31. detsembri 1999 seisuga 3,514 miljardi kroonini, mis 1999. aastaks oodatavast SKP-st moodustab 4,7%. Võlg kodumaistele kreeditoridele ulatus 338,8 miljoni kroonini ning võlg välismaistele kreeditoridele 3,175 miljardi kroonini. Keskvalitsuse võla kasv aastaga 12 % võrra on osaliselt tingitud USA dollari kursi 16 % tugevnemisest Eesti krooni suhtes samal perioodil.

Valitsussektori eelarve sisaldab keskvalitsuse ning kohalike omavalitsuste eelarveid.

Üksikasjalikum ülevaade valitsussektori finantstegevusest ja valitsussektori finantsandmete avaldamise kalender on Rahandusministeeriumi koduleheküljel: www.fin.ee.