Sa oled siin

Valmis Eesti regionaalabi osakaalude ettepanek järgmiseks perioodiks

7. oktoober 2021 - 12:31

Valitsus kiitis heaks riigihalduse ministri ettepaneku Euroopa Komisjonile, millega määratakse Eesti regionaalabi osakaalud aastateks 2022-2027. Ettepanekus arvestatakse maksimaalsete võimalike regionaalabi määradega, mida Eestis lubatakse anda. Samuti on silmas peetud, et ettevõtluse investeeringutoetuse määrad arvestaksid senisest rohkem piirkondlike erisustega.

Riigihalduse minister Jaak Aab märkis, et seoses Euroopa Komisjoni uute regionaalabi suunistega algab järgmisel aastal Eesti jaoks uus, kuueaastane regionaalabi periood ettevõtlusinvesteeringute toetamiseks. Kuna Eestil on läinud hästi, on natuke muutunud põhimõtted, mille põhjal meile regionaalabi määratakse.

„Kuna meie majanduskasv on olnud kiire ja Eesti sisemajanduse kogutoodang on võrreldes Euroopa Liidu 27 riigi keskmisega kasvanud, vähenevad regionaalabi määrad võrreldes senisega, ent siin loome mõnele piirkonnale erisused,“ ütles minister.

Ettepanekus on toodud piirkonnad, kus vastavalt Euroopa Liidu suunistele on lubatud anda regionaalabi ja määratud nende maksimaalne osakaal investeeringutest või investeeringuga seotud palgakuludest.

„Piirkonniti, näiteks Euroopa Liidu piirialadel või väheneva rahvastikuga aladel, on ette nähtud erisused, et hoida abi osakaalu senisel tasemel. Eestis on sellisteks piirkondadeks Kirde- ja Lõuna-Eesti, kus regionaalabi osakaal jääb võrreldes seni kehtivaga üldjoontes samaks ka järgmisel perioodil,“ rõhutas Aab.

2021. aasta lõpuni kehtiva jaotuse järgi on kogu Eesti territoorium abikõlblik, toetus suurettevõtjale saab olla kuni 25%, keskmise suurusega ettevõtjale 35% ja väikeettevõtjale 45% projekti kuludest. Aastateks 2022-2027 nähakse ette investeeringuabi jätkuvalt kogu Eestile, samas muutuvad toetuste suurused piirkonniti. Investeeringutoetus saaks olla kuludest

• suurettevõtjale kuni 20% (2022-2024) ja 15% (2025-2027), Kirde-Eestis 25% ja Lõuna-Eestis 20% (kogu perioodil)
• keskmise suurusega ettevõtjale kuni 30% (2022-2024) ja 25% (2025-2027), Kirde-Eestis 35% ja Lõuna-Eestis 30% (kogu perioodil)
• väikeettevõtjale kuni 40% (2022-204) ja 35% (2025-2027), Kirde-Eestis 45% ja Lõuna-Eestis 40% (kogu perioodil).

Eestis  annavad regionaalabi Ettevõtluse Arendamise SA, Maaelu Edendamise SA, Põllumajanduse Informatsiooni ja Registrite Amet, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja  Riigi Tugiteenuste Keskus.

Regionaalabi osakaalude ettepanek ehk Eesti regionaalabi kaart aastateks 2022-2027 esitatakse nüüd Euroopa Komisjonile.

Vaata ka rahandusministeeriumi kodulehelt Regionaalabi kaardi korduma kippuvaid küsimusi (PDF)!

Veel uudiseid samal teemal

27.12.2021|Rahandusministeerium

Riik ja Kagu-Eesti omavalitsused toetavad spetsialistide elutingimuste parandamist

Riigi Tugiteenuste Keskus avas Põlva-, Võru- ja Valgamaa omavalitsustes taotlusvooru piirkondade spetsialistide eluasemete olukorra parandamiseks. Toetusmeetme eesmärk on hoogustada Kagu-Eesti arengut, soodustades spetsialistide piirkonda elama asumist ja jäämist.

23.12.2021|Rahandusministeerium

Harjumaal selguvad suunised maavarade perspektiivseks kasutamiseks

Valitsuse tänase korraldusega algatatakse Harju maavarade teemaplaneering, mis paneb paika riiklikud maakasutusprioriteedid kaevandamise valdkonnas. Planeeringuga määratletakse perspektiivsete ehitusmaavarade ja turba uuringualade ning kaevandamisalade paiknemine, samuti olemasolevate karjääride laiendamine.