Sa oled siin

Valitsuskomisjon: virtuaalvääringute teenuste pakkujad vajavad teravdatud tähelepanu

10. detsember 2020 - 16:37

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon arutas kolmapäeval oma korralisel istungil põhjalikumalt virtuaalvääringute teenuste pakkujate ning rahapesu andmebüroo iseseisva asutusena rahandusministeeriumi valitsemisalasse liikumise teemasid.

Valitsuskomisjoni asejuht, rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali märkis, et virtuaalvääringute teenuste pakkujate regulatsioon ja järelevalve vajab jätkuvalt teravdatud tähelepanu.

„Me peame jälgima uute tehnoloogiate arenguid ja tegelema sellega kaasnevate rahapesuriskide maandamisega. 2019. aastal oli ettevõtjate huvi virtuaalvääringute teenuste tegevuslubade vastu suur, neid anti välja väga palju ja samal ajal olid riigi kontrolli ja sekkumise võimalused piiratud. Käesoleval aastal jõustusid seadusmuudatused, millega karmistati tegevuslubade välja andmist ja asjad liiguvad õiges suunas,“ sõnas Veiko Tali.

2020. aastal on rahapesu andmebüroo rohkem kui 1000 virtuaalvääringute valdkonnas tegutsenud ettevõtte tegevusloa ära võtnud, kuid samas tegutsevad Eestis välja antud tegevusloaga jätkuvalt ligi 400 virtuaalvääringute teenuste pakkujat. Paljude nende ettevõtete side Eestiga on minimaalne ja osade ettevõtete klientuur asub kaugetes riikides.

„Seetõttu hoiame me seda valdkonda valitsuskomisjonis ka uuel aastal kindlasti kõrgendatud tähelepanu all. Virtuaalvääringute teenuste valdkonnas on järgmisel aastal plaanis mitmed olulised regulatiivsed muudatused, et seda sektorit veelgi rohkem korrastada,“ lisas Veiko Tali.

Suvel rahapesu andmebüroo (RAB) läbiviidud uuringu kohaselt on Eestis registreeritud virtuaalvääringu teenuste pakkujatel kõige rohkem kliente Ameerika Ühendriikides, järgnevad Venezuela, Venemaa, Vietnam, Indoneesia, Brasiilia, India ja Iraan. 2019. aasta esimesel poolaastal oli uuringu kohaselt virtuaalvääringu teenuste pakkujate vahendatud käive üle 1,2 miljardi euro, kasvades eelneva aastaga üle kahe korra. 

Valitsuskomisjon sai ülevaate rahapesu andmebüroo liikumisest rahandusministeeriumi valitsemisalasse iseseisva asutusena alates järgmise aasta 1. jaanuarist. RABi 2021. aasta plaanitav eelarve ilma IT-valdkonna kuludeta on 3,1 miljonit eurot ja eelarve kasvab võrreldes tänavusega rohkem kui kaks korda. Praegu on RABis 32 ametikohta, uuel aastal kasvab see 47-ni, nii et ka asutuse töötajate arv kasvab ligi poole võrra. „Rahapesu andmebüroo eelisarendab strateegilise andme- ja riskianalüüsi funktsiooni ning just see tegevussuund on tulevikku vaadates ülioluline,“ selgitas Veiko Tali.

Valitsuskomisjon arutas ka 2021. aastal Eestit ees ootava Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega tegeleva ekspertkomitee Moneyval uue hindamise ettevalmistuse hetkeseisu. Seekordsel hindamisel analüüsib Moneyval, kuidas Eesti seadusi ja regulatsioone praktikas ellu rakendab ja milline on Eesti asutuste võimekus tegelikult rahapesu tõkestada.

Samuti sai valitsuskomisjon info rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise ja massihävitusrelvade leviku tõkestamisega seonduvatest teemadest. Eesti seisukohast on oluline suurendada rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise ühetaolisust kogu Euroopa Liidus. 

Komisjoni liikmed said samuti ülevaate finantsinspektsiooni, rahapesu andmebüroo, politsei- ja piirivalveameti ning prokuratuuri viimase poolaasta tegevusest seoses erinevate rahapesujuhtumite uurimistega, Eesti siseriikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise riskihinnangu läbiviimisest ja arengutest Euroopa Liidus.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni tegevus hõlmab nii rahapesu ja terrorismi tõkestamise poliitika kujundamist kui ka koordineerimist riiklike riskide kaardistamisel ja nende maandamise tegevusplaani koostamisel. Komisjoni kuuluvad ministeeriumide, maksu- ja tolliameti, riigiprokuratuuri, politseiasutuste, Eesti Panga ja finantsinspektsiooni tippjuhid.

Veel uudiseid samal teemal

23.12.2021|Rahandusministeerium

Eesti asub tõhusalt reguleerima virtuaalvääringu teenuseid


Valitsus toetas eelnõud, mis karmistab nõudeid virtuaalvääringu teenuse pakkujatele, et maandada finantskuritegevuse riske. Muuhulgas antaks tegevusluba edaspidi vaid neile teenusepakkujatele, kellel on kavas Eestis tegutsema asuda, samuti tuleb tehingutega siduda kliendi andmed.

16.09.2021|Rahandusministeerium

Valitsuskomisjon: Eesti reageerib kiirelt virtuaalvääringu valdkonna riskidele

Esile tõusnud riskid virtuaalvääringute valdkonnas nõuavad kiiret tegutsemist, et tagada konkurentsivõimeline ja aus ärikeskkond ning Eesti kavatseb selles suunas kiirelt tõsiseid samme astuda, tõdeti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korralisel valitsuskomisjoni koosolekul.