Sa oled siin

Valitsuskomisjon: Moneyvali hindamisse tuleb suhtuda täie tõsidusega

27. september 2019 - 12:57

Kolmapäeval, 25. septembril toimunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni korralisel istungil sai komisjon ülevaate finantsinspektsiooni, rahapesu andmebüroo ja prokuratuuri viimase poole aasta tegevusest rahapesu tõkestamisel.

Valitsuskomisjoni juhi, rahandusminister Martin Helme sõnul on oluline, et komisjonil on olemas regulaarne ja ajakohane ülevaade erinevate rahapesujuhtumite uurimistest. Samuti oli komisjonis arutluse all Moneyvali hindamise ettevalmistus ja rahapesu tõkestamist tõhustavate seaduseelnõude seis.

Eestit on lähiaastatel ees ootamas Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega tegeleva ekspertkomitee Moneyval uus hindamine. Sel korral hinnatakse, kuidas me erinevaid seaduseid ja regulatsioone praktikas ellu rakendame ja milline on meie asutuste võimekus tegelikult rahapesu tõkestamisega tegeleda.

Rahandusministri sõnul on väga oluline süsteemne ja sisuline ettevalmistus Moyevali hindamiseks. „Me peame riigina pingutama, sest praegune olukord ei pruugi olla hindamise edukaks läbimiseks piisavalt hea. Me ei tohi alahinnata võimalikku riski, et Eesti võib sattuda rahapesu tõkestamise osas tõhustatud järelevalve all olevate riikide nimekirja. Sellel on väga negatiivsed tagajärjed nii riigi rahvusvahelisele mainele, finantskeskkonnale kui ka seonduvale halduskoormusele,“ ütles Helme.

Seadusandliku raamistiku arendamise osas sai valitsuskomisjon ülevaate Euroopa Liidu rahapesu tõkestamise direktiivi (AMLD V) ülevõtmise seisust. Osa direktiivi ülevõtmiseks vajalikest eelnõudest on juba saanud valitsuse heakskiidu, plaani kohaselt saavad lähikuudel kõik rahapesu tõkestamise tõhustamiseks vajalikud seaduseelnõud valitsuse heakskiidu. Oma ettepanekud seadusandliku raamistiku arendamiseks on esitanud nii valitsuskomisjoni töörühmad kui ka turuosalised. Kõik seadusmuudatused, mis on olulised AMLD V ülevõtmiseks, vajavad riigikogu heakskiitu uue aasta alguseks.

Komisjon sai koosolekul samuti ülevaate Eesti siseriikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnangu läbiviimise hetkeseisust. Siseriikliku riskihinnangu läbiviimine on hädavajalik eeldus Moneyvali uue hindamise edukaks läbimiseks.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni tegevus hõlmab nii rahapesu ja terrorismi tõkestamise poliitika kujundamist kui ka koordineerimist riiklike riskide kaardistamisel ja nende maandamise tegevusplaani koostamisel. Komisjoni kuuluvad mitmete ministeeriumide, maksu- ja tolliameti, prokuratuuri, politseiasutuste, Eesti Panga ja finantsinspektsiooni esindajad.

Veel uudiseid samal teemal

07.08.2020|Rahandusministeerium

Eesti valitsust nõustava advokaadibüroo Freeh Sporkin Sullivan LLP töö jaguneb kolme etappi

Seoses Eesti avalikkuse jätkuva kõrgendatud huviga Eesti riiki nõustava USA advokaadibüroo Freeh Sporkin ja Sullivan LLP sõlmitud lepingu sisu vastu selgitab rahandusministeerium veelkord avaliku teabe seaduse võimaluste piires USA advokaadibüroo ülesandeid.

03.07.2020|Rahandusministeerium

Helme: mineviku rahapesujuhtumite uurimine peab tooma selguse

Rahandusminister Martin Helme sõlmis 27. juunil kokkuleppe USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan LLP Eesti riigile õigusteenuse osutamiseks rahvusvahelistes rahapesuga seotud uurimistes. Advokaadibüroo on Eesti riigile partneriks minevikus toimunud suurte rahapesujuhtumite uurimisel Ameerika Ühendriikides.