Sa oled siin

Valitsuskomisjon: Eesti reageerib kiirelt virtuaalvääringu valdkonna riskidele

16. september 2021 - 15:21

Esile tõusnud riskid virtuaalvääringute valdkonnas nõuavad kiiret tegutsemist, et tagada konkurentsivõimeline ja aus ärikeskkond ning Eesti kavatseb selles suunas kiirelt tõsiseid samme astuda, tõdeti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korralisel valitsuskomisjoni koosolekul. Erinevad riigiasutused arutasid kolmapäeval 15. septembril toimunud kohtumisel tegevust rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel.

Valitsuskomisjoni juhi, rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul on virtuaalvääringu teenuste pakkujatega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskid Eestis kasvanud ja praegune olukord vajab riigi poolt kiiret tegutsemist.

„Eesti siseriiklik riskihinnang tõi esile, et suurimad riskid on meil virtuaalvääringu teenuste pakkujate hulgas. Viimasel valitsuskomisjoni koosolekul saime erinevatelt järelevalve- ja uurimisasutustelt ülevaate riskidega seotud sektori tegevusmahtude ja riskide kasvust,“  selgitas Keit Pentus-Rosimannus. „Valitsuse eesmärk on tagada, et virtuaalvääringute valdkonnas oleksid rahapesu ja terrorismi rahastamise riskid maksimaalselt maandatud. Saadan kooskõlastamisele seaduseelnõu sektorile seni kehtinud nõuete karmistamiseks ja läbipaistvuse suurendamiseks. Samuti leian, et Rahapesu Andmebürool on mõistlik kaaluda uue regulatsiooni kehtima hakkamiseni uute litsentside väljaandmise ajutist peatamist, et vähendada riskide täiendavat kuhjumist. Eesti ärikeskkond on avatud ausatele ettevõtetele ning meie siht on panna piir igasugusele kahtlase eesmärgiga tegevusele, mis võiks viidata finantskuritegevusele.“

Valitsuskomisjoni liikmed said koosolekul ülevaate Moneyvali hindamise ettevalmistamise seisust, massihävitusrelvade rahastamise tõkestamisest, plaanitavatest muudatustest Eesti õigusraamistikus ning Euroopa Liidu uuest rahapesu tõkestamise paketist.

Samuti arutati 2022. aasta kevadel ees ootava Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega tegeleva ekspertkomitee Moneyval hindamisvisiidi ettevalmistuse hetkeseisu. Seekordsel hindamisel analüüsib Moneyval, kuidas Eesti seadusi ja regulatsioone praktikas ellu rakendab ja milline on Eesti asutuste võimekus rahapesu ja terrorismi rahastamist tõkestada.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni tegevus hõlmab nii rahapesu ja terrorismi tõkestamise poliitika kujundamist kui ka koordineerimist riiklike riskide kaardistamisel ja nende maandamise tegevusplaani koostamisel. Komisjoni kuuluvad mitmete ministeeriumide, Rahapesu Andmebüroo, Maksu- ja Tolliameti, Prokuratuuri, politseiasutuste, Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni tippjuhid.

Veel uudiseid samal teemal

23.12.2021|Rahandusministeerium

Eesti asub tõhusalt reguleerima virtuaalvääringu teenuseid


Valitsus toetas eelnõud, mis karmistab nõudeid virtuaalvääringu teenuse pakkujatele, et maandada finantskuritegevuse riske. Muuhulgas antaks tegevusluba edaspidi vaid neile teenusepakkujatele, kellel on kavas Eestis tegutsema asuda, samuti tuleb tehingutega siduda kliendi andmed.

14.06.2021|Rahandusministeerium

Rahapesu Andmebüroo juhina alustab tööd Matis Mäeker

Täna alustab Rahapesu Andmebüroo juhina tööd Matis Mäeker. Matis Mäeker on viimased ligi 10 aastat töötanud Finantsinspektsioonis, alates 2019. aasta jaanuarist rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve osakonna juhatajana.