Sa oled siin

Valitsuskomisjon arutas Moneyvali hindamiseks valmistumist

3. detsember 2019 - 9:15

Reedel, 28. novembril toimunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni istungil said komisjoni liikmed ülevaate finantsinspektsiooni, rahapesu andmebüroo ja prokuratuuri viimaste kuude tegevusest seoses erinevate rahapesujuhtumite uurimistega. Valitsuskomisjoni juhi, rahandusminister Martin Helme sõnul on oluline, et komisjonil on olemas regulaarne ja ajakohane ülevaade käimasolevate rahapesujuhtumite uurimiste seisust. 

„Meie avatud ja rahvusvaheline majanduskeskkond peab olema usaldusväärne. Eesti ei ole koht rahapesuks. Probleemide avatud käsitlemine on osa meie kultuuriruumist, kuid rahapesu ei ole kindlasti ainult Põhja-Euroopat puudutav probleem. Tegemist on rahvusvahelise kuriteoliigiga, millega võitlemisel on võtmeküsimuseks rahvusvaheline koostöö, sealhulgas kiire andmevahetus. Me uurime läbi kõik rahapesukahtlusega juhtumid. On oluline, et süüteole järgneks õiglane karistus,“ selgitas Martin Helme.

Eestit on lähiaastatel ees ootamas Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega tegelev ekspertkomitee Moneyval uus hindamine. Seetõttu arutas komisjon põhjalikult hindamiseks vajalike ettevalmistustööde seisu. Sel korral hindab Moneyval kuidas me erinevaid seaduseid ja regulatsioone praktikas ellu rakendame ja milline on meie asutuste võimekus tegelikult rahapesu tõkestamisega tegeleda. Rahandusminister Martin Helme sõnul on väga oluline süsteemne ja sisuline ettevalmistus Moneyvali hindamiseks. „Me peame riigina pingutama, sest palju on veel teha. Me ei tohi  alahinnata seda võimalikku riski, et Eesti võib sattuda rahapesu tõkestamise osas tõhustatud järelevalve all olevate riikide nimekirja. Sellel on omad väga negatiivsed tagajärjed nii riigi rahvusvahelisele mainele, finantskeskkonnale kui ka seonduvale halduskoormusele,“ ütles Helme.

Seadusandliku raamistiku arendamise osas sai valitsuskomisjon ülevaate Euroopa Liidu rahapesu tõkestamise direktiivi (AMLD V) ülevõtmise seisust. Osa direktiivi ülevõtmiseks vajalikest seaduseelnõudest, nagu näiteks finantssektori trahvimäärade suurendamise eelnõu, on juba saanud valitsuse heakskiidu. Plaani kohaselt saavad kõik rahapesu tõkestamise tõhustamiseks vajalikud seaduseelnõud veel käesoleval aastal valitsuse heakskiidu.

Komisjon sai koosolekul samuti ülevaate Eesti siseriikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnangu läbiviimise hetkeseisust. Siseriikliku riskihinnangu läbiviimine on hädavajalik eeldus Moneyvali uue hindamise edukaks läbimiseks.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni tegevus hõlmab nii rahapesu ja terrorismi tõkestamise poliitika kujundamist kui ka koordineerimist riiklike riskide kaardistamisel ja nende maandamise tegevusplaani koostamisel. Komisjoni kuuluvad mitmete ministeeriumide, maksu- ja tolliameti, prokuratuuri, politseiasutuste, Eesti Panga ja finantsinspektsiooni esindajad.

Veel uudiseid samal teemal

23.12.2021|Rahandusministeerium

Eesti asub tõhusalt reguleerima virtuaalvääringu teenuseid


Valitsus toetas eelnõud, mis karmistab nõudeid virtuaalvääringu teenuse pakkujatele, et maandada finantskuritegevuse riske. Muuhulgas antaks tegevusluba edaspidi vaid neile teenusepakkujatele, kellel on kavas Eestis tegutsema asuda, samuti tuleb tehingutega siduda kliendi andmed.

16.09.2021|Rahandusministeerium

Valitsuskomisjon: Eesti reageerib kiirelt virtuaalvääringu valdkonna riskidele

Esile tõusnud riskid virtuaalvääringute valdkonnas nõuavad kiiret tegutsemist, et tagada konkurentsivõimeline ja aus ärikeskkond ning Eesti kavatseb selles suunas kiirelt tõsiseid samme astuda, tõdeti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korralisel valitsuskomisjoni koosolekul.