Sa oled siin

Valitsus kinnitas riigi äriühingutes osalemise põhimõtted

22. jaanuar 2020 - 8:37

Valitsus kinnitas riigi osaluspoliitika põhimõtted, millest riik lähtub riigile kuuluvate äriühingute osaluste valitsemisel ja seda reguleeriva õigusloome kujundamisel.

„Osaluspoliitika põhimõtete sõnastamine on vajalik riigile kuuluvate äriühingute osaluste läbimõeldud valitsemiseks ning äriühingute jätkusuutlikuks ja efektiivseks juhtimiseks,“ ütles rahandusminister Martin Helme.

Riigi üldine suund on osaleda ainult nendes äriühingutes, kus see on vajalik avalikust huvist lähtuval eesmärgil või muul strateegilisel kaalutlusel. Tulu teenimine ettevõtluses osalemise kaudu ei ole riigile iseseisev eesmärk, vaid avalikes huvides tegutsemisega kaasnev lisaeesmärk.

Edaspidi uuendatakse osaluspoliitikat regulaarselt vähemalt iga viie aasta järel. Sellega soovitakse muutuvas keskkonnas riigi osalemist äriühingutes paremini eesmärgistada ja suunata. Täiendavalt nähakse ette riigi äriühingule strateegiliste, valdkondlike ning finantseesmärke sisaldavate omaniku ootuste kehtestamine. Omaniku ootusi uuendatakse regulaarselt iga kolme aasta tagant, mille käigus hinnatakse muuhulgas osaluste jätkuva omamise vajalikkust.

Vältimaks riigiabi riski ning konkurentsiolukorra kahjustamist, sätestatakse olulise põhimõttena riigi äriühingutele seatavate finantseesmärkide võrreldavus erainvestori tavapäraste finantseesmärkidega. Täpsemalt määratletakse riigi vastutusala ning Rahandusministeeriumi kui osaluspoliitika koordineeriva üksuse mõiste ja roll. Rahandusministeeriumi ülesanne ja tegevuste fookus on tõsta osaluste valitsemise ning äriühingute juhtimis- ja aruandluskvaliteeti.

Riigil on osalus 29 äriühingus, sealhulgas on riik ainuomanik 24 äriühingus ning enamusosalus kuulub riigile 4 äriühingus. Riigi äriühingutel on vara kokku üle 7 miljardi euro ja neis töötab 13,4 tuhat inimest. Riigi äriühingute käive oli 2018. aastal kokku 1,8 miljardit eurot.

Tutvu Eesti Vabariigi osaluspoliitika (äriühingutes osalemise poliitika) põhimõtetega (PDF) rahandusministeeriumi kodulehel. 

Veel uudiseid samal teemal

24.09.2020|Rahandusministeerium

Valitsus kinnitas riigi äriühingute ja sihtasutuste koondaruande

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelmise aasta riigi äriühingute ja sihtasutuste koondaruande.

Eelmise aasta lõpus kuulus riigile osalus 29 äriühingus, neist ainuomandis 24. Riigi üldine suund on osaleda ainult nendes äriühingutes, kus see on vajalik avalikust huvist lähtuvalt või muul strateegilisel kaalutlusel.

16.09.2020|Rahandusministeerium

Omavalitsuste tulubaas on stabiliseerumas

Valitsuskomisjon ja Eesti Linnade ja Valdade Liit arutasid 15. septembril kohalike omavalitsuste 2021. aasta eelarve kavandamise küsimusi.